Партнери кафедри педагогіки та психології

- ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя

Стефаника» в особі Оліяр Марії Петрівни, доктора педагогічних наук,

доцента, завідувача кафедри педагогіки початкової освітиlogo200 2

- Державна науково-педагогічна бібліотека України імені

В.О. Сухомлинського в особі Березівської Л.Д., доктора педагогічних

наук, професора, дійсного члена НАПН УкраїниDF1231-480x192

- Інститут проблем виховання в особі І.Д. Беха, доктора психологічних

наук, професора, дійсного члена НАПН України Беха

Інститут обдарованої дитини НАПН України в особі Мадзігона В.М., доктора педагогічних наук, професора Інститут обдарованої дитини НАПН України в особі Мадзігона В.М. доктора педагогічних наук професора адзігон

- Педагогічний музей України в особі Міхна О.П., кандидата педагогічних

наук, старшого наукового співробітника                                                              Міхна

- Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка в

особі А.А. Сбруєвої, доктора педагогогічних наук, професора logo-380286407

- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича в особі

Олійник Марії Іванівни, доктора педагогічних наук, професора,200px-Chernivtsi National University arms

завідувача кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти 

-Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України в особі Піроженко Т.О., доктора психологічних наук, професора Костюка

 

Інститут педагогіки НАПН України в особі Дічек Н.П., доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України Дічен

 

Заклад дошкільної освіти №1 «Орлятко» в особі Яременко Л. В. Яременко

- Управління освіти Дарницької районної у місті Києві Державної

адміністрації в особі Меліхової Марії Костянтинівни, методист з

дошкільної освіти Дарницького науково-методичного центру.

Інститут у соціальних мережах