Партнери кафедри дошкільної освіти

 1. -Казахський національний педагогічний університет імені Абая (Республіка Казахстан) Казах
 2.  -Університет Острави (Чеська Республіка) Октава.png
 3. -Барановицький державний університет (Республіка Білорусь)     Vagran
 4. -Інститут проблем виховання НАПНУ PROBLEM
 5. -Інститут освіти дорослих НАПНУ  INSOSVIT
 6. -Інститут психології імені Г.С.Костюка PSIH
 7. -Державний музей іграшок
 8. -Національна бібліотека України для дітейBiblio
 9. -Бібліотека імені В.Маяковського маяк
 10. -Районні відділи управління освітою міста Києва
 11. -Богуславський педагогічний коледж Богуславський copy
 12. -Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж Bil
 13.  -Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова image.png

 14.  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки image.png

 15.  -Рівненський державний гуманітарний університет image.png

 16.  -Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія image.png

 17.  -Центр культурного, спортивного розвитку дітей, юнацтва та молоді "АРТ" image.png

 18.  -Київський палац дітей та юнацтва image.png

 19.  -Інститут педагогіки НАПН України 12 10

 20. -Інститут обдарованої дитиниДитини 
 21. -Лабораторія психології дошкільника Інституту психології Г.С. Костюка Костюка 1
 22. -Волинський національний університет імені Лесі Українки УКР
 23. -Вінницький державний педагогічний університет імені В.Винниченка Винниченка
 24. -Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка Глухjpg
 25. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка Короленко
 26. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Умань
 27. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Чернівецький
 28. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ніжин
 29. Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка Сум
 30. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» стефанік
 31. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського Сухомлpng
 32. Педагогічний музей України музееееей
 33. Національний музей літератури Україниукраїни
 34. Будинок природи природи
 35. Будинок вчителя будинок вч
 36. Київський палац дітей та юнацтва юнацтва

Інститут у соціальних мережах