Проценко Олена Борисівна
Контактна інформація

295-34-73
g.protcenko@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.307

Проценко Олена Борисівна

Професор кафедри теорії та історії педагогіки

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 

-Методики та технології у вищій школі: Гносеологічні основи навчальної діяльності студента

-Освітологія

 

 

Біографія

  •   Після закінчення Маріупольського гуманітарного інституту ДонНУ за спеціальністю «Новогрецька мова та література, англійська мова» (2003р.) працювала асистентом, старшим викладачем кафедри грецької філології Маріупольського державного університету; навчалася в аспірантурі Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; працювала доцентом кафедри грецької філології, а згодом доцентом кафедри освітнього менеджменту та педагогіки, проректором з науково-педагогічної роботи Маріупольського державного університету.
  • Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Система післядипломної педагогічної освіти в Греції» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (грудень 2009 р.).
  • Член Української Академії Акмеології (2013 р.)
  • Автор понад 70 наукових праць, з них: монографії – 1 одноосібна, 2 колективні; статті у фахових виданнях – 34; статті у іноземних виданнях – 5; методичні рекомендації, навчальні програми – 9, навчальні посібники – 7.

Професійний і науковий інтерес

Професійна підготовка викладача вищої школи на засадах акмеології.

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах