IMG3961
Контактна інформація

(044) 295-34-73
l.khoruzha@kubg.edu.ua

Хоружа Людмила Леонідівна

Завідувач кафедри теорії та історії педагогіки

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  •   Викладає навчальні дисципліни "Соціологія виховання" для студентів ОКР "Бакалавр", "Педагока і психологія вищої школи", "Корпоративна культура викладача вищої школи", "Професійно-педагогічна культура викладача вищої школи", "Комунікативний тренінг", "Науково-професійна етика викладача вищої школи", "Основи педагогіки вищої школи", "Вища освіта України і Болонський процес" для студентів ОКР "Магістр" спеціальності "Педагогіка вищої школи" галузь знань "Специфічні категорії", "Наукова етика" для для здобувачів третього (PhD) рівня вищої освіти.

 

Біографія

  •   Закінчила Херсонський педагогічний інститут імені Н. К. Крупської за спеціальністю фізика, вчитель фізики. Доктор педагогічних наук із спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Досвід роботи 37 років, з них 25 років - досвід роботи у ВНЗ.

Професійний і науковий інтерес

Теоретичні засади формування етичної компетентності.

Список публікацій

 

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах