Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Контакти

(044) 295-34-73

ktip.pi@kubg.edu.ua

м.Київ, бульвар Ігоря Шамо, 18/2, каб. 307

Хоружа Людмила Леонідівна

facebook_kti

grafic_kti_pi

Контакти

(044) 295 5942

o.shkurenko@kubg.edu.ua

м. Київ, бул. І. Шамо 18/2, каб. 222

Шкуренко Олександра Вікторівна

facebook_kti

1614247104794
Контактна інформація

(044) 295-34-73
m.kozyr@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.307

Козир Маргарита Валентинівна

Доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 •  Викладає навчальні дисципліни «Педагогіка»,  «Загальна педагогіка», «Методика виховної роботи» для студентів першого бакалаврського рівня різних спеціальностей, навчальні дисципліни «Педагогіка і психологія вищої школи: Педагогіка»,  «Педагогічна інноватика» (змістовий модуль «ІКТ в освіті») для студентів другого магістерського рівня різних спеціальностей. Маргарита Валентинівна є куратором груп ПВШм 1-20-1.4д, ПВШм 1-20-1.4з та ПВШм 1-21-1.4д, а також відповідальним секретарем наукового фахового видання Педагогічного інституту «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка».

Біографія

 • У 1996 році закінчила Луганський педагогічний інститут імені Тараса Шевченка Східноукраїнського університету і здобула кваліфікацію «вчитель початкових класів». У 2006 році закінчила  Київський університет імені Бориса Грінченка і здобула кваліфікацію «вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури». Кандидат педагогічних наук зі спеціальності  13.00.02 – теорія та методика викладання (українська мова).
 • У грудні 2003 року стала переможцем районного туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» в номінації «Вчитель початкових класів» Голосіївського району м. Києва.
 • У травні 2004 року – нагороджено Орденом «Усмішка» Міжнародної капітули в країні Польща.
 • Працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка з вересня 2014 року
 • У вересні 2016 року нагороджена Подякою ректора Київського університету імені Бориса Грінченка за активну наукову роботу зі студентами, науково-методичний супровід фахового журналу «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка».
 • З вересня 2017 року й донині є координатором Всеукраїнського проєкту студентської ініціативи «Дитяча усмішка», спрямованого на актуалізацію літературної спадщини В.О. Сухомлинського.
 • Досвід роботи 25 років , з них 7 років  –  досвід роботи у ЗВО.

Професійний і науковий інтерес

 • теоретико-методологічні основи інтеграції інформаційно-комунікаційної педагогіки в освітній простір;
 • інформаційно-комунікаційні технології в освіті в умовах діджиталізації суспільства;
 • модернізація організаційних форм навчання у ЗВО;
 • педагогіка партнерства;
 • розвиток емоційного інтелекту педагога в процесі е-навчання.

Авторка 80 наукових та науково-методичних публікацій, з-поміж них: статті у наукових фахових виданнях та міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. Співаторка розділів у вітчизняних та зарубіжних монографіях.

Професійне кредо: «Кожен Педагог – завжди вчитель, але не кожен вчитель – завжди Педагог!».

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах