Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Контакти

(044) 295-34-73

ktip.pi@kubg.edu.ua

м.Київ, бульвар Ігоря Шамо, 18/2, каб. 307

Хоружа Людмила Леонідівна

facebook_kti

grafic_kti_pi

Контакти

(044) 295 5942

o.shkurenko@kubg.edu.ua

м. Київ, бул. І. Шамо 18/2, каб. 222

Шкуренко Олександра Вікторівна

facebook_kti

IMG3961
Контактна інформація

(044) 295-34-73
l.khoruzha@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.307

Хоружа Людмила Леонідівна

Завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  •   Викладає навчальні дисципліни "Соціологія виховання" для студентів ОКР "Бакалавр", "Педагока і психологія вищої школи", "Корпоративна культура викладача вищої школи", "Професійно-педагогічна культура викладача вищої школи", "Комунікативний тренінг", "Науково-професійна етика викладача вищої школи", "Основи педагогіки вищої школи", "Вища освіта України і Болонський процес" для студентів ОКР "Магістр" спеціальності "Педагогіка вищої школи" галузь знань "Специфічні категорії", "Наукова етика" для для здобувачів третього (PhD) рівня вищої освіти.

 

Біографія

Закінчила Херсонський педагогічний інститут імені Н. К. Крупської за спеціальністю фізика, вчитель фізики. Доктор педагогічних наук із спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

  Автор навчальних посібників, монографій, чисельних публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection.

 Загальний педагогічний стаж роботи 42 роки, в тому числі науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти 33 роки.

Професійний і науковий інтерес

Проблеми розвитку професійної етики педагога, професійної освіти;  педагогічної майстерності майбутнього вчителя, наукового мислення студентів та викладачів.

 

 

 

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах