Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Контакти

(044) 295-34-73

ktip.pi@kubg.edu.ua

м.Київ, бульвар Ігоря Шамо, 18/2, каб. 307

Хоружа Людмила Леонідівна

facebook_kti

grafic_kti_pi

Контакти

(044) 295 5942

o.shkurenko@kubg.edu.ua

м. Київ, бул. І. Шамо 18/2, каб. 222

Шкуренко Олександра Вікторівна

facebook_kti

Про кафедру

           

  Кафедра теорії та історії педагогіки заснована у 1991 році. Із 2015 року її очолює докторка педагогічних наук, професорка – Хоружа Людмила Леонідівна.

До штатного професорсько-викладацького складу входять 9 працівників, із яких: 3 доктори педагогічних наук, 6 кандидатів педагогічних наук. На кафедрі працюють також зовнішні і внутрішні сумісники: 2 доктори педагогічних наук та кандидат педагогічних наук.

    Науково-педагогічні працівники здійснюють підготовку фахівців у галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки» на другому (магістерському) рівні вищої освіти (форми навчання: денна, заочна) за освітньо-професійними програмами:

 011.00.01 «Педагогіка вищої школи» (гарант ОПП – Желанова В.В, доктор педагогічних наук, доцент);

 011.00.02 «Педагогіка середньої освіти» (гарант ОПП – Андрощук І.М., доктор педагогічних наук, професор); 

 011.00.03 «Корпоративна освіта та розвиток персоналу» ( гарант ОПП – Братко М.В., доктор педагогічних наук, доцент).

Також кафедра здійснює науковий та координаційний супровід з підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки» ( гарант ОНП - Хоружа  Л. Л, доктор педагогічних наук, професор).

            На високому науково-методичному рівні здійснюється викладання педагогічних дисциплін для студентів різних освітніх рівнів та спеціальностей на факультетах та інститутах університету.

            Стратегію розвитку кафедри на найближчі п’ять років визначають її місія та візія.

  • Місія діяльності кафедри - розвиток інноваційного потенціалу всіх суб’єктів освітнього процесу; здатність реалізовувати лідерську позицію у системі педагогічної освіти Університету.
  • Візія кафедри: висока якість професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців відповідно до вітчизняних та європейських стандартів. Візія реалізується шляхом відкриття та оновлення діючих освітніх програм, розробкою наукових проєктів  відповідно до цінностей університету: людина, громада, довіра, духовність, лідерство-служіння, відповідальність, професіоналізм, громадянська ідентичність,свобода, різноманіття.

Перспективи розвитку кафедри також пов’язані з оновлення  форм її діяльності та збереження і удосконалення тих, які вже є сталими, а саме:

  • підготовка до друку випусків збірника наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка»( категорія «Б»);
  • організація та проведення міжнародної наукової конференції «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі»;
  • Проведення щорічної Грінченківської наукової зимової школи для аспірантів, докторантів і магістрантів;
  • Науково-методичний супровід студентів щодо участі в олімпіадах, конкурсах наукових робіт та інші.

  

Наукова тема кафедри «Інноваційність  розвитку вищої педагогічної освіти у міждисциплінарному вимірі» Термін виконання: 2021 р.-2026 р.

(Реєстраційний номер наукової теми кафедри 012u000123)

              Програма розвитку кафедри теорії та історії педагогіки на  2016-2021 рр.

Партнерство:

indexindex11DF1231-480x192vernads2015031910411691loghhc scGEEMIT446rANfBYnews 5 clip image002Молодь ДемАльянсуemblema 1быблыотека ымены пушкынаemblema 2emblema 3emblema 4emblema 5emblema 6emblema 7emblema 8

Інститут у соціальних мережах