Про кафедру

  

склад кафедри фото page 0001 

 

 Наукова тема кафедри «Інноваційність  розвитку вищої педагогічної освіти у міждисциплінарному вимірі»

Термін виконання: 2021 р.-2026 р. 

      

       ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ НА  2016-2021 рр.

 

Кафедра теорії та історії педагогіки заснована у 1991 році. Із 2015 року її очолює докторка педагогічних наук, професорка – Хоружа Людмила Леонідівна.

До штатного професорсько-викладацького складу кафедри входять 10 осіб, із яких: 3 доктори педагогічних наук, 6 кандидатів наук, 1 лаборант.

 

    Науково-педагогічні працівники здійснюють підготовку фахівців у галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки» на другому (магістерському) рівні вищої освіти (форми навчання: денна, заочна) за Освітньо-професійними програмами:
   На високому науково-методичному рівні здійснюється викладання педагогічних дисциплін для студентів Інституту журналістики, Інституту філології, Інституту людини, Історико-філософського факультету, Факультету права та міжнародних відносин, Факультету інформаційних технологій та управління, Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту, Педагогічного інституту, Інституту мистецтв ( освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр»), удосконалення освітніх програм і розроблення навчально-методичного забезпечення педагогічної підготовки майбутніх фахівців, упровадження в освітній процес інформаційних і мультимедійних технологій

 

 

Завданням кафедри є підготовка до друку випусків збірника наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка»; здійснює успішну підготовку студентів до участі в олімпіадах, конкурсах наукових робіт; раз на два роки організовує і проводить міжнародну наукову конференцію «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі» .

Партнерство:

indexindex11DF1231-480x192vernads2015031910411691loghhc scGEEMIT446rANfBYnews 5 clip image002Молодь ДемАльянсуemblema 1быблыотека ымены пушкынаemblema 2emblema 3emblema 4emblema 5emblema 6emblema 7emblema 8

Інститут у соціальних мережах