ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА КАФЕДРОЮ НА 2020-2021 Н.Р.

 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН,

ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА КАФЕДРОЮ У 2020-2021 Н.Р.

ОР перший (бакалаврський):

1.Педагогіка (загальна та спеціальна): Загальна педагогіка  (016 Спеціальна освіта)

2.Педагогіка і психологія: Загальна педагогіка (017 Фізична культура і спорт)

3.Педагогіка та психологія: Педагогіка (023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація)

4. Педагогіка: Загальна педагогіка. Методика виховної роботи (035 Філологія (мова і література іноземна))

5. Педагогіка: Загальна педагогіка. Методика виховної роботи (035 Філологія (українська мова і література))

6. Психолого-педагогічні студії: Педагогіка (035 Філологія)

7. Педагогіка (025 Музичне мистецтво)

8. Педагогіка (032 Історія та археологія)

9. Педагогіка (024 Хореографія (за видами))

10. Педагогіка (122 Комп’ютерні науки)

11. Педагогіка (111 Математика)

ОР другий (магістерський):

Для спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи):

1.Методики та технології у вищій школі: Гносеологічні основи навчальної діяльності студента

2.Методики та технології у вищій школі: Педагогічні методики та технології у вищій школі

3.Методики та технології у вищій школі: Методичний практикум

4.Методологія і методи науково-педагогічних досліджень

5. Педагогіка вищої школи: Основи педагогіки вищої школиДидактикаПартнерська взаємодія у ЗВОМоніторинг, педагогічне оцінювання та діагностикаПроектування та управління освітнім середовищем

6.Педагогічна інноватика: ІКТ в освітіЛідерство та інновації в освіті

7.Професійно-педагогічна культура: Педагогічна майстерність

8.Професійно-педагогічна культура: Професійна етика

 

Для спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (Корпоративна освіта та розвиток персоналу):

 1. Андрагогіка

2. Лідерство в освіті

3. Менеджмент персоналу

4. Моніторинг освітніх потреб корпорації

5. Корпоративна педагогіка та розвиток персоналу

6. Корпоративна культура та етика

7. Освітній контент: технології створення та використання

8. Методика корпоративного навчання

Для інших напрямів і спеціальностей:

1.Викладання у вищій школі: Педагогіка і психологія вищої школи: Педагогіка (111 Математика; 122 Комп’ютерні науки)

2.Освітологія (012 Дошкільна освіта; 013 Початкова освіта)

3. Педагогіка і психологія вищої школи: Педагогіка (025 Музичне мистецтво)

4. Педагогіка і психологія вищої школи: Педагогіка (012 Дошкільна освіта; 013 Початкова освіта)

5. Педагогіка та психологія вищої школи: Педагогіка (072 Фінанси, банківська справа та страхування)

6. Педагогіка і психологія вищої школи: Педагогіка (024 Хореографія (за видами))

7. Педагогіка і психологія вищої школи: Педагогіка (053 Психологія)

 

ОР третій (освітньо-науковий):

                                       Для спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

                                          Для інших напрямів і спеціальностей:

               Філософія і методологія наукової діяльності: Наукова етика

 

                                      ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

                                                 

ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

 

 

 

     

    Інститут у соціальних мережах