ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА КАФЕДРОЮ НА 2019-2020 Н.Р.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН,

ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА КАФЕДРОЮ У 2019-2020 Н.Р.

ОР перший (бакалаврський):

1.Педагогіка (загальна та спеціальна): Загальна педагогіка

2.Педагогіка і психологія: Загальна педагогіка

3.Педагогіка та психологія: Педагогіка

4.Педагогіка: Загальна педагогіка. Методика виховної роботи

5.Психолого-педагогічні студії: Педагогіка

6. Педагогіка

7.Соціально-педагогічна діяльність у різних соціальних інституціях: Соціологія виховання

ОР другий (магістерський):

Для спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи):

1.Методики та технології у вищій школі: Гносеологічні основи навчальної діяльності студента

2.Методики та технології у вищій школі: Педагогічні методики та технології у вищій школі

3.Методики та технології у вищій школі: Методичний практикум

4.Методологія і методи науково-педагогічних досліджень

5. Педагогіка вищої школи: Основи педагогіки вищої школи. Дидактика. Партнерська взаємодія у ЗВО. Моніторинг, педагогічне оцінювання та діагностика. Проектування та управління освітнім середовищем

6.Педагогічна інноватика: ІКТ в освіті. Лідерство та інновації в освіті

7.Професійно-педагогічна культура: Педагогічна майстерність

8.Професійно-педагогічна культура: Професійна етика

Для спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка середньої освіти):

 1.Інноваційні процеси в освіті

2.Лідерство в освіті

3.Педагогічна творчість

4.Методика навчання: Технології середньої освіти і методика навчання (обраному предмету). Методичний практикум

5.Педагогіка: Основисучасноїпедагогіки. Дидактика. Педагогічне партнерство

6.Педагогічна неологія: ІКТ в освіті. Навички XXI ст. в освіті

7.Професійно-педагогічна комунікація

8.Професійно-педагогічна культура: Педагогічна майстерність. Професійна етика. Тренінг професійного становлення.

Для інших напрямів і спеціальностей:

1.Викладання у вищій школі: Педагогіка і психологія вищої школи: Педагогіка

2.Освітологія

3.Педагогіка і психологія вищої школи: Педагогіка

4.Теорія та методика викладання у вищій школі: Педагогіка та психологія вищої школи

5. Педагогічна етика

ОР третій (освітньо-науковий):

                                       Для спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

                

                                          Для інших напрямів і спеціальностей:

               Філософія і методологія наукової діяльності: Наукова етика

 

                                      ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

                          Soft skills: особистісно-професійний практикум

                                                 ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

 

Інститут у соціальних мережах