Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Контакти

(044) 295-34-73

ktip.pi@kubg.edu.ua

м.Київ, бульвар Ігоря Шамо, 18/2, каб. 307

Хоружа Людмила Леонідівна

facebook_kti

grafic_kti_pi

Контакти

(044) 295 5942

o.shkurenko@kubg.edu.ua

м. Київ, бул. І. Шамо 18/2, каб. 222

Шкуренко Олександра Вікторівна

facebook_kti

V Грінченківська наукова зимова школа для аспірантів, докторантів і магістрантів

 

     16 17-21 лютого 2020 року

 

         17 лютого 2020 року розпочала роботу V Грінченківська наукова зимова школа для аспірантів, докторантів і магістрантів. Відкрила роботу наукового зібрання Хоружа Л.Л., завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка педагогічних наук, професорка

Перед учасниками V Грінченківської наукової зимової школи з лекцією «Навички ХХІ століття і молодий вчений: модний тренд чи необхідність?» виступила Братко М.В., професорка кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка педагогічних наук, доцентка

    «Підготовка наукової статті до публікації у міжнародному рейтинговому журналі» - тема лекції Лях Т.Л., завідувачки кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидатки педагогічних наук, доцентки 

         У цей день відбулися консультації для докторантів та аспірантів, їх провели Хоружа Л.Л., завідувачка кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка педагогічних наук, професор; Олексюк О.М., завідувачка кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка педагогічних наук, професорка; Желанова В.В., професорка кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка педагогічних наук, доцентка; Братко М.В., професорка кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка педагогічних наук, доцентка.

18 лютого 2020 року. Учасники Грінченківської наукової школи, згідно плану заходів зустрілись із Гриневич Л.М., проректоркою з науково-педагогічної та міжнародної діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидаткою педагогічних наук, доценткою (тема зустрічі «Стратегії освітніх реформ в Україні: методологічні орієнтири сучасних досліджень в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка»), Черчула Я., доктором філософії з педагогіки, доцент, директором відділення Освітніх наук Інституту Освіти Єзуїтського Університету Ігнаціанум у Кракові (Республіка Польща) (тема зустрічі «Реформи вищої освіти у Європі: досвід Республіки Польщі, Республіки Австрія, Португальської Республіки та Нідерландів»),

Батечко Н.Г., професоркою кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, докторкою педагогічних наук, доцент кою (тема зустрічі «Синергія наукових підходів у сучасних педагогічних дослідженнях»).

19 лютого 2020 року. Учасники Грінченківської наукової школи відвідали Інститут педагогіки НАПН України та ознайомились із роботою Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського. Перед молодими науковцями виступила з лекцією «Відображення діяльності НАПН України у ресурсах Науково-інформаційного центру Академії» Дічек Н. П., завідувачка відділу історії педагогіки Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, докторка педагогічних наук, професорка, членкиня-кореспондент НАПН України, Сисоєва С.О., академік-секретарка відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, докторка педагогічних наук, професорка, дійсна членкиня (академік) НАПН України виступила з лекцією «Методологія досліджень у галузі освіти», Локшина О.І., завідувачка відділення порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, докторка педагогічних наук, професорка, членкиня-кореспондент НАПН України виступила з лекцією «Компаративна складова дисертаційної роботи».

Тема зустрічі молодих науковців із Березівською Л.Д., директоркою ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського, докторкою педагогічних наук, професорка, членкинею-кореспондентом НАПН України. «ДНПБ України імені  В.О. Сухомлинського: інформаційне забезпечення сфери освіти та науки»

20 лютого 2020 року. Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Американська бібліотека імені Віктора Китастого). Перед молодими науковцями виступили з лекціями Чорна Т.В., директорка Наукової бібліотеки НаУКМА, магістерка бібліотекознавства (з лекцією «Інформаційна грамотність: основи пошуку у наукових ресурсах»), Рябець І.В,, завідувачка сектору Наукової бібліотеки НаУКМА, магістерка з управління навчальним закладом ( з лекцією «Академічна доброчесність як актуальна компонента іміджу сучасного молодого науковця»), Чуканова С. О.завідувачка сектору Наукової бібліотеки НаУКМА, кандидатка педагогічних наук (з лекцією «Управління даними досліджень для науковців: практичні поради»).

День 21 лютого 2020 року був не менш насичений зустрічами молодих вчених із досвідченими науковцями, а саме:

Опришко Т.С., директорка бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка наук із соціальних комунікацій,

Тимофєєва  Г.В., молодша наукова співробітниця бібліотеки бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка,

Прошкін В.В., професор кафедри комп’ютерних наук і математики Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент.

Цього ж дня відбулось підбиття підсумків роботи Грінченківської наукової зимової школи для магістрантів, аспірантів і докторан­тів у галузі знань «01 Освіта /Педагогіка» та вручення сертифікатів.

 

 

Інститут у соціальних мережах