Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

N
Контактна інформація

(044) 295-59-42
n.rudenko@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.317

Руденко Ніна Миколаївна

Старший викладач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  •   В Університеті викладає дисципліни: Математична і природнича освіта: Математика з методикою навчання, Математична і природнича освіта з методикою навчання, «Математика зі спеціальною методикою навчання дітей з ТПМ: математика з методикою навчання. "МНОП: Зміст та методика навчання (обраному предмету)":  "Методика навчання математики в середній школі".

Біографія

  •   У 1994 році закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Математика». У 2012 – 2016 навчалася в аспірантурі на кафедрі теорії та історії педагогіки Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю теорія і методика професійної освіти. Кандидат педагогічних наук із 2016 року. Дисертацію захистила в Київському університеті імені Бориса Грінченка за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти».
  • З 2011 року працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка на посадах: 2011–2016 – викладач циклової комісії економіко-математичних дисциплін Університетського коледжу; 2016 – 2019 – завідувач шкільним відділенням Університетського коледжу; 2019 – старший викладач кафедри початкової освіти Педагогічного інституту.
  • Стаж педагогічної роботи в ЗЗСО м. Києва – понад 20 років.
  • Стаж педагогічної роботи у ЗВО ІІІ – ІV рівнів акредитації – 3 років.

Професійний і науковий інтерес

  • професійна підготовка вчителя початкових класів у ЗВО;
  • підготовка вчителя початкових класів до застосування інтерактивних технологій на уроках математики;
  • підготовка вчителя середньої школи методики викладання математики ЗЗСО;
  • підготовка вчителя початкових класів до застосування ІКТ на уроках математики;

Автор понад 50  наукових та методичних публікацій, із-поміж них:   статті у наукових фахових виданнях та міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. Співавтор розділів у вітчизняних та зарубіжних монографіях з актуальних проблем професійної підготовки вчителів початкових класів  та вчителів математики ЗЗСО в Україні та країнах Європейського Союзу.

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах