Руденко Н.М.
Контактна інформація

295-59-42
бул. І. Шамо, 18/2, к.317

Руденко Ніна Миколаївна

Старший викладач

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  •   В Університеті викладає дисципліни: Математична і природнича освіта: Математика з методикою навчання, Математична і природнича освіта з методикою навчання, «Математика зі спеціальною методикою навчання дітей з ТПМ: математика з методикою навчання, Математика та інформатика з методикою навчання

Біографія

  •   У 1994 році закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Математика». У 2012 – 2016 навчалася в аспірантурі на кафедрі теорії та історії педагогіки Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю теорія і методика професійної освіти. Кандидат педагогічних наук із 2016 року. Дисертацію захистила в Київському університеті імені Бориса Грінченка за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти».
  • З 2011 року працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка на посадах: 2011–2016 – викладач циклової комісії економіко-математичних дисциплін Університетського коледжу; 2016 – 2019 – завідувач шкільним відділенням Університетського коледжу; 2019 – старший викладач кафедри початкової освіти Педагогічного інституту.
  • Є автором понад 30 друкованих праць в українських та міжнародних журналах з методики викладання математики.

Професійний і науковий інтерес

Є автором понад 30 друкованих праць в українських та міжнародних журналах з методики викладання математики.

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах