Нежива
Контактна інформація

295-59-42
l.nezhyva@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.317

Нежива Людмила Львівна

Професор

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

В університеті викладає дисципліни: «Рідномовна освіта: Дитяча література з методикою навчання», «Рідномовна освіта: українська мова з методикою навчання», «Методика викладання фахових дисциплін».

Біографія

У 1991 році закінчила Лисичанське педагогічне училище за спеціальністю «Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи», у 1997 році – Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Українська мова і література». Протягом 1991–1992 рр., 1994–1998 рр. працювала вчителем початкових класів. З 1998 року працювала в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка. У 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. У 2004 році отримала наукове звання доцента кафедри української літератури. Закінчила докторантуру Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. З 2014 року працювала в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка. У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. У Київському університеті імені Бориса Грінченка працює з вересня 2019 року.

Професійний і науковий інтерес

Автор понад 100 наукових праць з літературознавства, краєзнавства, педагогіки, методики навчання української літератури. Серед них монографії «Марія Загірня: літературний портрет», «Теорія і практика вивчення літературних напрямів українського письменства в школі», посібники «Українське літературне бароко. Культурологічний та мистецтвознавчий аспекти вивчення», рекомендований МОН України, а також «Методика викладання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах», «Педагогічна практика студентів в загальноосвітніх навчальних закладах».

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах