Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

NM
Контактна інформація

(044) 295-59-42
n.siranchuk@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.317

Сіранчук Наталія Миколаївна

Професор кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

1. Методика викладання фахових дисциплін

2. Рідномовна освіта

Біографія

Упродовж 5 років працювала вчителем початкової школи.

З 2004  по 2007 рр. навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва Рівненського державного гуманітарного університету за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова).

З 2007 по 2012 рр. працювала на посаді викладача, а потім старшого викладача кафедри теорії і методик початкового навчання Рівненського державного гуманітарного університету.

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію «Розвиток образного мовлення молодших школярів у процесі навчання української мови»  та у 2009 р. одержала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова).

У 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії і методик початкового навчання.

Із 2015 по 2016 р. навчалася в докторантурі з відривом від виробництва Рівненського державного гуманітарного університету. У квітні 2018 р. захистила докторську дисертацію «Формування лексичної компетентності в учнів початкових класів на уроках української мови» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова).

Очолювала кафедру теорії і методик початкової освіти Рівненського державного гуманітарного університету

З 2021 року – професор кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

Автор понад 50 наукових праць. З теми докторської дисертації опубліковано 41 наукову працю, із них – 1 монографія (одноосібно), 3 навчальні посібники для учнів початкової школи, 26 статей в наукових журналах і збірниках наукових праць, 4 із них – у міжнародних виданнях, 15 публікацій апробаційного характеру.

Експерт НАЗЯВО

Інше

Відзнаки і нагороди

Нагороджена грамотами Рівненського державного гуманітарного університету, Почесною грамотою управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах