Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

romanenko
Контактна інформація

(044) 295-59-42
k.romanenko@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.317

Романенко Катерина Анатоліївна

Викладач кафедри

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 В Університеті викладає дисципліну «Математична і природнича освіта з методикою навчання» 

 

Біографія

У 2004 році закінчила Педагогічний коледж при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (учитель початкових класів, учитель англійської мови, бакалавр).

 У 2005 році  закінчила Міжрегіональну Академію Управління Персоналом (МАУП) (соціологія управління та паблік рилейшнз, магістр).

З 2008 року по 2013 рік навчалась в аспірантурі Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

 Стаж педагогічної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах – 12 років, у вищому навчальному закладі І-ІІ рівнів акредитації – близько 3 років. З вересня 2016 року працює у Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка на посаді викладача.

Професійний і науковий інтерес

  • професійна підготовка майбутніх вчителів початкових класів у  ЗВО;
  • математична та природнича освіта майбутніх вчителів початкових класів.

За весь період професійної діяльності понад 30 публікацій, серед яких  навчально-методичний посібник, підручники «Я досліджую світ» для НУШ, статті у фахових та наукових виданнях,  збірниках матеріалів і тез науково-практичних конференцій.

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах