romanenko
Контактна інформація

k.romanenko@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.317

Романенко Катерина Анатоліївна

Викладач

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 

  •   В Університеті викладає дисципліни: «Основи природознавства з методикою навчання», «Математична і природнича освіта з методикою навчання», «Основи природознавства і суспільствознавства з методикою навчання».

 

Біографія

  •   У 2004 році закінчила Педагогічний коледж при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (учитель початкових класів, учитель англійської мови, бакалавр).

 У 2005 році  закінчила Міжрегіональну Академію Управління Персоналом (МАУП) (соціологія управління та паблік рилейшнз, магістр).

  •  З 2008 року по 2013 рік навчалась в аспірантурі Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

 Стаж педагогічної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах – 12 років, у вищому навчальному закладі І-ІІ рівнів акредитації – близько 3 років. З 2016 року працює у Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка на посаді викладача.

 

Професійний і науковий інтерес

  •     За весь період професійної діяльності має 13 публікацій, серед яких  навчально-методичний посібник, статті у фахових та наукових виданнях,  збірниках матеріалів і тез науково-практичних конференцій.
Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах