Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

IMG20160929162941
Контактна інформація

(044) 295-59-42
o.shkurenko@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.317

Шкуренко Олександра Вікторівна

Старший викладач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • В Університеті викладає дисципліни: «Інформатична та технологічна освіта з методикою навчання», «Інформатична та технологічна освіта: Інформатика з методикою навчання», «Інформатична та технологічна освіта: Основи Steam-освіти», ІТОМН:«Інформатика з методикою навчання»

Біографія

  • Закінчила Уманське обласне музичне училище імені П. Д. Демуцького та отримала диплом молодшого спеціаліста з відзнакою «Учитель музики, диригент, керівник ансамблю бандуристів». У 2006 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Початкова освіта. Музика» з відзнакою, 2006-2007 н.р. навчалася в магістратурі та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Викладач педагогіки і методики початкової освіти».
  • У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук із теми: «Формування професійної педагогічної комунікації у майбутніх учителів початкової школи»(13.00.04 − професійна освіта).
  • У 2014-2018 роках працювала на посадах викладача та старшого викладача кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі факультету початкової освіти Уманського державного педагогічного університету Павла Тичини.
  • Працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка з вересня 2018 року:
  • вересень 2018 – донині – старший викладач кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Стаж педагогічної роботи у ЗВО ІІІ – ІV рівнів акредитації – 7 років.

Професійний і науковий інтерес

  • професійна підготовка вчителя початкових класів у ЗВО;
  • формування майбутнього вчителя початкової школи засобами інноваційних технологій навчання
  • цифровізація освітнього процесу у ЗВО та ЗЗСО.

Автор понад 40 наукових та методичних публікацій, із-поміж них: монографія,  навчально-методичні посібники, статті у наукових фахових виданнях та міжнародних наукометричних базах даних. Співавтор розділів у вітчизняних та зарубіжних монографіях з актуальних проблем професійної підготовки вчителів  початкових класів в Україні та країнах Європейського Союзу.

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах