Ващенко О.М
Контактна інформація

(044) 295-59-42
o.vashchenko@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.317

Ващенко Олена Миколаївна

Доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

В Університеті викладає дисципліни: «Методика навчання освітньої галузі «Соціальна і здоров’язбережувальна освіта», «Соціальна і здоров’язбережувальна освіта з методикою навчання», «Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура»

Біографія

У 1996 році закінчила Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка  за спеціальністю «Початкове навчання». У 2008 році  захистила дисертацію зі спеціальності 13.00.07 – «теорія і методика виховання» з теми «Формування умінь і навичок здорового способу життя учнів 1-4 класів шкіл-інтернатів». У 2012 році присвоєно  вчене звання доцента кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін.

Працює у Київському університеті імені Бориса Грінченка з  1997 року:

з 2008 року  і донині в Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка на посаді доцента кафедри.

Стаж педагогічної роботи у ЗВО ІІІ-IV рівнів акредитації – 24 роки.

Професійний і науковий інтерес

  • професійна підготовка вчителя початкових класів у ЗВО;
  • підготовка вчителя початкових класів до застосування здоров’язбережувальних освітніх технологій в освітньому процесі початкової школи;
  • особливості організації сучасного здоров’язбережувального уроку в початковій школі.

Автор понад 200 публікацій, серед яких: навчально-методичні та навчальні посібники, методичні порадники, статті у фахових виданнях та міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. Співавтор розділів у вітчизняних та зарубіжних монографіях з актуальних проблем професійної підготовки вчителів  початкових класів  в Україні та країнах Європейського Союзу. Більшість навчально-методичних та методичних посібників мають грифи «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» або «Схвалено Міністерством освіти і науки України».

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах