Ващенко О.М
Контактна інформація

o.vashchenko@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.317

Ващенко Олена Миколаївна

Доцент

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  В Університеті викладає дисципліни: «Методика навчання освітньої галузі ”Здоров`я і фізична культура”», «Методика навчання освітньої галузі «Соціальна і здоров’язбережувальна освіта»», «Фізична культура з методикою навчання», «Здоров`язберігаючі технології в навчально-виховному процесі початкової школи».

Біографія

  • Має дві вищі освіти. У 1979 році закінчила Київський державний інститут культури імені О.Є Корнійчука за спеціальністю бібліотекар-бібліограф.
  • У 1996 році закінчила Київський міжрегіональний інститут удосконалення учителів імені Бориса Грінченка, за спеціальністю «Початкове навчання», кваліфікація – вчитель початкових класів.
  • Кандидат педагогічних наук із 2008 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 26.454.01 в Інституті проблем виховання АПН України за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.
  • Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації – 15 років. З 1997 року працювала у Київському міжрегіональному інституті удосконалення учителів імені Бориса Грінченка, з 2002 року – у Київському міському педагогічному університеті імені Б.Д Грінченка. З 2008 року працює у Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка на посаді доцента.

Професійний і науковий інтерес

  • За весь період роботи в університеті має 200 публікацій, серед яких навчально-методичні та навчальні посібники, методичні порадники, начальні програми, статті у фахових та наукових виданнях, збірники матеріалів і тез науково-практичних конференцій. Більшість навчально-методичних та методичних посібників мають грифи «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» або «Схвалено Міністерством освіти і науки України». За час перебування на посаді доцента брала участь у роботі 20 Міжнародних та Всеукраїнських конференцій.
  • Олена Миколаївна є одним з наукових керівників цільової комплексної програми «Крок за кроком до здоров’я», що проваджена в навчально-виховний процес ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14 м. Прилуки та Крехаївської ЗОШ І-ІІ ступенів Чернігівської області, які працюють в мережі Шкіл сприяння здоров’ю. За варіативними навчальними програмами «Абетка харчування» для початкової школи, навчальними посібниками для учнів 1,2,3,4 класів та навчально-методичними посібниками для вчителів, співавтором яких вона є, працює 50 шкіл України.
  • Є членом науково-методичної комісії з організації спортивно-оздоровчої роботи Міністерства освіти і науки України.
Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах