Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

romanenko
Контактна інформація

(044) 295-59-42
l.romanenko@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.317

Романенко Людмила Віталіївна

Старший викладач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат педагогічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

В Університеті викладає дисципліни: «Математична і природнича освіта з методикою навчання», «Методика викладання фахових дисциплін».

Біографія

  • У 1983 році закінчила Вологодський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Біологія».
  • У 1996 році здобула другу вищу освіту в Київському міжрегіональному інституті удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка за спеціальністю «Початкове навчання».
  • У 2010 році завершила навчання в аспірантурі Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.
  • У 2015 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді К 56.146.01 Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка зі спеціальності «13.00.04 – теорія і методика професійної освіти» на тему «Формування професійного інтересу майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах аграрного профілю».
  • Стаж педагогічної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах –27 років, у науково-дослідних інститутах НАПН України – 10 років.
  • Працює у Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка на посаді старшого викладача з вересня 2011 року.

Професійний і науковий інтерес

  • якість професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів у  ЗВО;
  • математична та природнича освіта майбутніх вчителів початкових класів.

Автор понад 50 наукових та методичних праць, з-поміж них: навчально-методичні посібники; підручники «Я досліджую світ» для 1-3 класів  НУШ; статті у наукових фахових виданнях та міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. Співавтор розділів у вітчизняних та зарубіжних монографіях з актуальних проблем професійної підготовки вчителів і теорії та практики формування  предметної компетентності майбутніх педагогів в Україні та країнах Європейського Союзу.

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах