romanenko
Контактна інформація

l.romanenko@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.317

Романенко Людмила Віталіївна

Старший викладач

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат педагогічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  •   В Університеті викладає дисципліни: «Математика з методикою навчання», «Математична і природнича освіта з методикою навчання», «Методика викладання фахових дисциплін», «Методика навчання освітньої галузі ”Математика”».

Біографія

  • У 1983 році закінчила Вологодський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Біологія». У 1996 році здобула другу вищу освіту в Київському міжрегіональному інституті удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка за спеціальністю «Початкове навчання».
  • Кандидат педагогічних наук із 2015 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 56.146.01 в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка зі спеціальності «13.00.04 – теорія і методика професійної освіти».
  • Стаж педагогічної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах -25 років, у науково-дослідних інститутах АПН України – 10 років. З 2011 року працює у Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка на посаді старшого викладача.

Професійний і науковий інтерес

  • Є автором статей та співавтором навчально-методичних посібників з актуальних проблем формування здорового способу життя молодшого школяра; фізичного виховання молодшого школяра, пропедевтики та наступності природничої освіти початкової школи; екологізації навчально-виховного середовища освітнього закладу тощо.
Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах