vishnivska
Контактна інформація

n.vyshnivska@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.317

Вишнівська Наталія Володимирівна

Старший викладач

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  •  В Університеті викладає дисципліни: «Основи суспільствознавства з методикою навчання», «Методика навчання освітньої галузі «Громадянська та історична освіта»», «Інтегроване тематично-проектне навчання в початковій школі», «Методика викладання фахових дисциплін», «Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство».

Біографія

  •   У 1997 році закінчила Богуславський педагогічний коледж імені І.С. Нечуя-Левицького за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, вчителя іноземної (англійської) мови в початкових класах. В 2001 році закінчила Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів. В 2008 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію викладача педагогіки. В 2010 році вступила до аспірантури Інституту проблем виховання і працює над дисертаційним дослідженням зі спеціальності 13.00.07 – «Теорія і методика виховання» на тему: «Виховання милосердя у дітей молодшого віку у закладах інтернатного типу у позаурочній діяльності».

Професійний і науковий інтерес

  •   Є автором статей у наукових фахових виданнях з актуальних проблем виховання милосердя у дітей молодшого шкільного віку. Коло наукових інтересів: становлення світогляду майбутніх вчителів початкової школи у процесі їх професіоналізації; психолого-педагогічні особливості викладання суспільствознавства в початковій школі.
Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах