palamar
Контактна інформація

s.palamar@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.231

Паламар Світлана Павлівна

Доцент

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 

 

В Університеті викладає дисципліни: «Рідномовна освіта: Дитяча література з методикою навчання», «Дитяча література з методикою навчання», «Методика викладання фахових дисциплін».

 

Біографія

 

 • 1989-1992 р.р. – Київський державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (спеціальність “Педагогіка та методика початкового навчання”. Кваліфікація “Вчитель початкових класів”).
 • 2001-2004 р.р. – аспірантура Інституту педагогіки АПН України.
 •  
 • 2001-2006 р.р. – Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (спеціальність “Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література”. Кваліфікація “Вчитель української мови і літератури”).

 

 • Вересень 1992 р. – вересень 1995 р. – Ірпінська школа-дитсадок №21, вчитель початкових класів;
 • Вересень 1995 р. – вересень 2001 р. – Київська гімназія східних мов №1, вчитель початкових класів;
 • Вересень 2001 р. – жовтень 2011 р. – Інститут педагогіки НАПН України – молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник;
 • Жовтень 2011 р. – березень 2015 р. – завідувач лабораторії літературної освіти;
 • Березень 2015 р. – працює у Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка.   

Професійний і науковий інтерес

 • У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування умінь аналізу художньої деталі літературного твору в учнів 5-7 класів» за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література).
 • Автор і співавтор 60 наукових праць із проблем навчання дітей української літератури і виховання дітей дошкільного віку та професійної підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів.
 • Співавтор збірника програм “Літературні курси за вибором в умовах профільного навчання. 10 (11) класи”, монографії “Теоретико-методичні засади вивчення літературних курсів за вибором у профільній школі”, посібника “Сонет в історії української та світової літератури”, які мають гриф МОН України.
Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах