Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

kypuchenko
Контактна інформація

(044) 295-59-42
n.kypychenko@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.317

Кипиченко Наталія Сергіївна

Старший викладач кафедри (за сумісництвом)

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

«Управління освітнім процесом», «Зв'язки з громадськістю»

Біографія

У 2010 році закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка за спеціальністю  «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію викладач педагогіки та методики початкової освіти.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики» зі спеціальності 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти».

Працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка з вересня 2010 року:

2010 – серпень 2016 рр. – викладач кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

вересень 2017 – донині –старший викладач кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Стаж педагогічної роботи у ЗВО ІІІ – ІV рівнів акредитації – 11 років.

Професійний і науковий інтерес

  • комунікації в освіті;
  • формувальне оцінювання;
  • діяльність професійних спільнот освітян.

Автор і співавтор друкованих праць, з-поміж яких статті у наукових фахових виданнях, розділи у вітчизняних монографіях з актуальних проблем професійної підготовки вчителів  початкових класів  в Україні.

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах