Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

sinelnikova_n_o
Контактна інформація

(044) 295-59-42
n.semenii@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.317

Семеній Наталія Олегівна

Старший викладач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

«Університетські студії: Лідерство служіння», «Інтегроване тематично-проектне навчання в початковій школі».             

Біографія

З 2014 року працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка. У 2011 році закінчила з відзнакою магістратуру Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова за спеціальністю: «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію «магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки, вчитель початкової школи та англійської мови основної школи». У 2012 році закінчила з відзнакою магістратуру Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та здобула кваліфікацію «керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)». У 2014 році закінчила аспірантуру Інституту вищої освіти НАПН України за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з теми: «Формування педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи у вітчизняній вищій освіті (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)».

Працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка з вересня 2014 року – донині.

Професійний і науковий інтерес

Автор понад 25 наукових публікацій, з-поміж них: статті у наукових фахових виданнях та міжнародних наукометричних базах даних Web of Science. Співавтор розділів у вітчизняних монографіях з актуальних проблем професійної підготовки вчителів.

Активний учасник Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів.

Сертифікований тренер з використання ІКТ в інноваційній моделі Е-навчання «1 учень-1 комп’ютер» за програмою Intel для освітян.

Викладачем успішно пройдено екзамен та отримано сертифікат  з лінії розвитку Microsoft Certified Educator.

Коло наукових інтересів – формування педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи; розвиток лідерських якостей студентів ЗВО; освітній менеджмент.

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах