cyhopara
Контактна інформація

i.sukhopara@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.317

Сухопара Ірина Геннадіївна

Старший викладач

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат педагогічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  •   В Університеті викладає дисципліни: «Університетські студії: Я – студент», «Університетські студії: Лідерствослужіння», «Університетські студії: Вступ до спеціальності», «Методика виховання в початковій школі», «Технології педагогічної взаємодії вчителя з батьками», «Організація і управління у початковій освіті»

Біографія

 

  •   У 1987 році закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького з а спеціальністю « Педагогіка та методика початкового навчання », присвоєно кваліфікацію спеціаліста – вчителя початкових класів . У 2010 році закінчила з Київський університет імені Бориса Грінченка за спеціальністю « Початкове навчання »  та здобула кваліфікацію «викладач педагогіки і методики початкової освіти» . З 1996 року працює у Київському університеті імені Бориса Грінченка. Упродовж цього періоду обіймала посад у старшого викладач а кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін.
  • Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування толерантності у молодших школярів у позаурочній діяльності» зі спеціальності 13.00.07 – «теорія і методика виховання».

Професійний і науковий інтерес

  •   Є автором статей у наукових фахових виданнях, науково-методичних публікацій  з актуальних проблем виховання молодших школярів,  співавтором книжок для позакласного читання «Перші кроки», «Чарівне слово», «Веселкова читанка», «Вікно у світ» з грифом МОН України для учнів початкової школи. Коло наукових інтересів : виховання учнів початкової школи; виховання толерантності у молодших школярів; виховний аспект художнійх ворів для дітей молодшого шкільного віку; формування професійної компетентності майбутніх вчителів початкової школи.

  • Відзнаки і нагороди
    • Грамоти Київського міжрегіонального інституту вдосконалення вчителів імені Бориса Грінченка

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах