Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Порядченко Л.А
Контактна інформація

(044) 295-59-42
l.poriadchenko@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.317

Порядченко Леся Анатоліївна

Доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • В Університеті викладає дисципліни:  «Рідномовна освіта», «Інформатична та технологічна освіта з методикою навчання»

Біографія

У 2001 році закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут імені Григорія Сковороди за спеціальністю «Початкове навчання».   У 2004 році закінчила цільову аспірантуру Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди. У 2007 році здобула рівень магістра за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» (НПУ ім. М.П.Драгоманова). В  2007 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – «теорія та методика навчання (українська мова)» з теми: «Наступність у навчанні опису дітей дошкільного і молодшого шкільного віку». У 2010 році присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання.

Працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка з вересня 2007 року:

2007 –  червень 2013 рр. – доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

вересня 2013 – донині – доцент кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Стаж педагогічної роботи у ЗВО ІІІ – ІV рівнів акредитації – 17 років.

Професійний і науковий інтерес

  • розвиток мовлення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;
  • розвиток описового мовлення учнів початкової школи;
  • технологічна освіта молодших школярів з методикою навчання.

Автор понад 40  наукових та методичних публікацій, із-поміж них:   навчально-методичні посібники, статті у наукових фахових виданнях та міжнародних наукометричних базах даних Web of Science. Співавтор розділів у вітчизняних та зарубіжних монографіях з актуальних проблем розвитку зв’язного моологічного мовлення учнів початкових класів  в Україні та країнах Європейського Союзу.

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах