Порядченко Л.А
Контактна інформація

l.poriadchenko@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.317

Порядченко Леся Анатоліївна

Доцент

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  •   В Університеті викладає дисципліни: «Рідномовна освіта: Українська мова з методикою навчання», «Методика навчання української мови», «Українська мова з методикою навчання», «Українська мова та література з методикою навчання», «Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання».

Біографія

  •   У 2001 році закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди за спеціальністю «Початкове навчання». У 2004 році закінчила цільову аспірантуру Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди. У 2007 році здобула рівень магістра за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» (НПУ ім. М.П.Драгоманова). В  2007 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Наступність у навчанні опису дітей дошкільного і молодшого шкільного віку» зі спеціальності 13.00.02 – «теорія та методика навчання (українська мова)». У 2010 році отримала звання доцента кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання.

Професійний і науковий інтерес

  •   Є автором близько 30 публікацій у наукових фахових виданнях, учасником Міжнародних і Всеукраїнських конференцій та семінарів, співавтором 3 колективних монографій.
  • Член  Асоціації психолінгвістів України. Лауреат Міжнаціональних і Всеукраїнських конкурсів читців гумору і сатири. Коло наукових інтересів – розвиток проблеми наступності між дошкільною та початковою ланками освіти, сучасні технології розвитку монологічного мовлення (опису) учнів початкової школи.
Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах