Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

dubobyk
Контактна інформація

(044) 295-59-42
s.dubovyk@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.317

Дубовик Світлана Григоріївна

Доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

В Університеті викладає дисципліни: «Рідномовна освіта: Українська мова з методикою навчання», «Методика навчання української мови», «Українська мова з методикою навчання», «Методика викладання фахових дисциплін».

Біографія

У 1994 році закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Російська мова та література», присвоєно кваліфікацію спеціаліста – філолога, викладача російської мови та літератури. У 1997 році закінчила з відзнакою Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка за спеціальністю «Українська мова та література», присвоєно кваліфікацію спеціаліста – вчителя української мови та літератури. З 1995 року працює у Київському університеті імені Бориса Грінченка. Упродовж цього періоду обіймала посади старшого викладача, доцента кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін. У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук із теми: «Функціональний підхід до вивчення категорії відмінка іменника в початкових класах». У 2004 році отримала наукове звання доцента кафедри теорії та методики початкової освіти.

Професійний і науковий інтерес

Є членом Спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 - теорія та методика навчання (українська мова) Інституту педагогіки НАПН України. Автор більше 60 науково-методичних публікацій, є співавтором підручників з української мови для початкової школи із грифом МОН України. Коло наукових інтересів – формування в майбутніх учителів початкових класів культури мовленнєвого спілкування.        .


Відзнаки і нагороди
Відмінник освіти України
Подяка Київського міського голови
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України
Подяки, Грамоти Київського університету імені Бориса Грінченка

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах