Мієр T.I.
Контактна інформація

t.miier@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.317

Мієр Тетяна Іванівна

Професор

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • 1. Організація та управління в початковій школі: розвиток персоналу.
  • 2. Організація та управління в початковій школі: правові аспекти управління.
  • 3. Сучасні моделі початкової освіти. 

Біографія

У 1985 році закінчила  Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна зі спеціальності «Педагогіка і методика початкового навчання» (диплом з відзнакою).  Протягом 1985-1995 рр. працювала вихователем закладів дошкільної освіти; здійснювала розроблення авторських методик підготовки дітей до школи (м. Дніпропетровськ, м. Кіровоград). У 2003-2007 рр. працювала викладачем кафедри теорії і методики дошкільного виховання та початкової освіти Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

 У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання з теми «Наступність у формуванні цілісного сприйняття природи між дошкільною та початковою ланками освіти»). У 2007-2009 рр. працювала на посадах старшого викладача кафедри теорії і методики дошкільного виховання та початкової освіти та доцента кафедри теорії і методики середньої освіти Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

У 2010 році отримала наукове звання доцента кафедри теорії і методики середньої освіти Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

Протягом 2010-2013 рр. працювала ученим секретарем Національного центру «Мала академія наук України» (м. Київ). Упродовж 2013-2016 рр. навчалася в докторантурі Інституту педагогіки НАПН України.

 У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання з теми «Дидактичні засади організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів». Із 2018 року працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

Переможниця конкурсу «Успішний проект 2008» у межах програми «Іntel® Навчання для майбутнього»; сертифікований учасник програми навчання провідних викладачів для системи післядипломної педагогічної освіти за проектом «Рівний доступ до якісної освіти в Україні», яким засвідчено успішне завершення навчання з рейтингом 7 (2008р.); диплом ІІ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій за перемогу в номінації «Інновації в організації неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників» (2010р.); диплом ІV Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій за перемогу в номінації «Інновації в організації навчально-виховного процесу в дошкільному, загальноосвітньому та позашкільному навчальному закладах» (2012 р.)    

Автор 25 посібників, у тому числі 5 грифованих, зокрема: навчальний посібник «Сучасний урок: теорія і практика моделювання» (гриф МОН України); автор проєктів «РОЗКВІТ» (розроблено для Національного центру «Мала академія наук України»), «АХІА», «ПОТЕНЦІАЛ НД», «ДАВ’ЄНІМО»; освітніх підходів (підхід «міждіяльнісна інтеграція», «матричний підхід») та освітніх технологій («WHITELAB», «SISD»)

Інше

Відзнаки і нагороди

Подяка Національного центру «Мала академія наук України», Подяка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, Подяка Вінницького  державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Грамота Київського університету імені Бориса Грінченка.

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах