Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Мієр T.I.
Контактна інформація

(044) 295-59-42
t.miyer@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.317

Мієр Тетяна Іванівна

Професор кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • 1. Організація та управління в початковій школі: розвиток персоналу.
  • 2. Організація та управління в початковій школі: правові аспекти управління.
  • 3. Сучасні моделі початкової освіти. 

Біографія

У 1985 році закінчила  Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна зі спеціальності «Педагогіка і методика початкового навчання» (диплом з відзнакою). У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Наступність у формуванні цілісного сприйняття природи між дошкільною та початковою ланками освіти» зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання. Вчене звання доцента кафедри теорії і методики середньої освіти присвоєно у 2010 році. У 2016 році завершила навчання в докторантурі Інституту педагогіки НАПН України. У 2017 році захистила докторську дисертацію на тему «Дидактичні засади організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів» зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання.

Працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка з вересня 2018 року на посаді професора кафедри початкової освіти.

Стаж педагогічної роботи у ЗВО ІІІ – ІV рівнів акредитації – 10 років.

Професійний і науковий інтерес

  • дидактичний інструментарій організації процесу навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;
  • матрична режисура організації навчальної діяльності на уроці, занятті (лекційному, практичному, семінарському), під час самостійної роботи;
  • дидактичний інструментарій організації процесу навчання у ЗВО;
  • здоров’язбережувальна дидактика

Автор понад 100 наукових та методичних праць, з-поміж них: посібники (навчальні, навчально-методичні); статті у наукових фахових виданнях та міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. Співавтор розділів у вітчизняних та зарубіжних монографіях з актуальних проблем професійної підготовки вчителів і теорії та практики організації процесу навчання в Україні та країнах Європейського Союзу.

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах