Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

palamar
Контактна інформація

(044) 295-59-42
s.palamar@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.231

Паламар Світлана Павлівна

Доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

В Університеті викладає дисципліни: «Рідномовна освіта: Дитяча література з методикою навчання», «Дитяча література з методикою навчання».

 

Біографія

  У 1992 році закінчила Київський державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (спеціальність “Педагогіка та методика початкового навчання”. Кваліфікація “Вчитель початкових класів”). У 2006 році здобула другу вищу освіту в Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (спеціальність “Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література”. Кваліфікація “Вчитель української мови і літератури”). 2001-2004 р.р. навчання в аспірантурі Інституту педагогіки АПН України. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування умінь аналізу художньої деталі літературного твору в учнів 5-7 класів» за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література).

     З 2015 р.  працює у Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка.    

     Стаж педагогічної роботи у ЗВО ІІІ – ІV рівнів акредитації – 6 років.

Професійний і науковий інтерес

  • професійна підготовка вчителя початкових класів у ЗВО;
  • рідномовна освіта студентів педагогічних спеціальностей;
  • методика навчання літературного читання та української мови.

  • Автор і співавтор 130 наукових і методичних праць, з-поміж них: монографії, навчально-методичні посібники; статті у наукових фахових виданнях та міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. Співавтор розділів у вітчизняних та зарубіжних монографіях з актуальних проблем навчання української літератури і виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, професійної підготовки вчителів закладів загальної середньої освіти в Україні та країнах Європейського Союзу. 
  • Головний редактор наукового фахового видання  (Категорія «Б») «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка»
Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах