Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

IMG20191025185956
Контактна інформація

(044) 295-59-42
h.bondarenko@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.317

Бондаренко Геннадій Леонідович

Завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

В Університеті викладає дисципліни:  «Університетські студії», «Освітній менеджмент в початковій школі: Управління освітнім процесом»,  «Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями: Комунікація в управлінській діяльності»

Біографія

У 1995 році закінчив  Уманський державний педагогічний інституту імені П.Г. Тичини за спеціальністю  «Педагогіка і методика початкового навчання та музики».  У 1999 році завершив навчання в аспірантурі  та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук» зі спеціальності 13.00.01 – «теорія та історія педагогіки» з теми: «Формування творчої особистості молодшого школяра в педагогічній спадщині  В.О. Сухомлинського». У 2005 році присвоєно  вчене звання доцента кафедри української літератури, народознавства та риторики. У 2012 році закінчив Міжрегіональну Академію управління персоналом та отримав диплом магістра за спеціальністю «Адміністративний менеджмент».

Працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка з вересня 2011 року:

2011 –  червень 2017 рр. – доцент кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

червень 2017 – донині – завідувач кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Стаж педагогічної роботи у ЗВО ІІІ – ІV рівнів акредитації – 25 років.

Професійний і науковий інтерес

  • професійна підготовка вчителя початкових класів у ЗВО;
  • підготовка вчителя початкових класів до мовленнєво-риторичної діяльності;
  • риторизація освітнього процесу у ЗВО та ЗЗСО.

Автор понад 70  наукових та методичних публікацій, із-поміж них:   навчально-методичні посібники, статті у наукових фахових виданнях та міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. Співавтор розділів у вітчизняних та зарубіжних монографіях з актуальних проблем професійної підготовки вчителів  початкових класів  в Україні та країнах Європейського Союзу.

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах