IMG20191025185956
Контактна інформація

(044) 295-59-42
h.bondarenko@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.317

Бондаренко Геннадій Леонідович

Завідувач кафедри початкової освіти

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

В Університеті викладає дисципліни: «Освітній менеджмент в початковій школі: Управління освітнім процесом», «Освітній менеджмент в початковій школі: Моніторинг якості освіти: діагностика, проектування», «Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями: Зв`язки з громадськістю», «Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями: Комунікація в управлінській діяльності»

Біографія

У 1995 році закінчив  Уманський державний педагогічний інституту імені П.Г. Тичини за спеціальністю  «Педагогіка і методика початкового навчання та музики».  У 1999 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з теми: «Формування творчої особистості молодшого школяра в педагогічній спадщині  В.О. Сухомлинського». У 2005 році отримав наукове звання доцента кафедри української літератури, народознавства та риторики. В Уманському державному педагогічному університеті працював на посадах завідувача кафедри риторики та українознавства, директора Інституту філології та суспільствознавства, проректора з організаційно-методичної роботи заочного та дистанційного навчання. З 2007 року працював  у Міжрегіональній Академії управління персоналом на посадах декана, заступника директора Інституту міжнародної економіки, фінансів та інформаційних технологій.  У 2009 році отримав звання професора кафедри української мови та літератури Міжнародної Кадрової Академії.  З 2011 року працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка. У 2012 році закінчив Міжрегіональну Академію управління персоналом та отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Адміністративний менеджмент».

Професійний і науковий інтерес

Є членом Спеціалізованої Вченої Ради Міжнародної Кадрової Академії, Міжрегіональної Академії управління персоналом та Міжнародного Відкритого Університету. Сертифікований учасник майстер-класів «Мистецтво ефективної презентації», «Майстерність публічного виступу», «Риторичні способи впливу».
Автор 50  науково-методичних публікацій,має 3 навчальних посібники для студентів ВНЗ  «Народний золотослів як засіб формування вчителя-філолога, народознавця для оновлюваної національної школи»,  «Національне соціально-побутове  красномовство», «Історія педагогічної риторики». Коло наукових інтересів – формування риторичної культури  майбутнього вчителя початкової школи. 

       .
Відзнаки і нагороди
Відмінник освіти України
Грамоти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Грамоти Міжрегіональної Академії управління персоналом.
Грамоти Київського університету імені Бориса Грінченка

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах