Про кафедру

 

 13травня СухопараІГ page 0001

кафедра 2019

 

 

Кафедра початкової освіти  була заснована у вересні 1991 року.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами:

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

013.00.01 «Початкова освіта»

013.00.01 «Початкова освіта» (скорочена програма підготовки)

другий (магістерський) рівень вищої освіти

013.00.01 «Початкова освіта»

013.00.02 «Педагогіка і методика початкової освіти»

Форми навчання: денна / заочна.

Професорсько-викладацький колектив кафедри активно впроваджує в освітній процес підготовки майбутніх учителів Концепцію "Нова українська школа", Державний стандарт початкової освіти.

Інститут у соціальних мережах