Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Про кафедру

  

Кафедра початкової освіти  була заснована у вересні 1991 року.

Завідувач кафедри кандидат педагогічних наук, доцент Бондаренко Геннадій Леонідович

До штатного професорсько-викладацького складу входять 18 працівників, із яких:

  • 4 доктори педагогічних наук, доцентів;
  • 5 кандидатів педагогічних наук, доцентів,
  • 1 Герой України, Заслужений учитель України;
  • 7 кандидатів наук, старших викладачів.
  • 1 викладач.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами:

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

013.00.01 «Початкова освіта»

013.00.01 «Початкова освіта» (скорочена програма підготовки)

другий (магістерський) рівень вищої освіти

013.00.01 «Початкова освіта»

Форми навчання: денна / заочна.

Професорсько-викладацький колектив кафедри активно впроваджує в освітній процес підготовки майбутніх учителів Концепцію "Нова українська школа", Державний стандарт початкової освіти.

Інститут у соціальних мережах