Державні екзамени студентів заочної форми навчання ОКР «спеціаліст» і «магістр» спеціальності «Початкова освіта»

10.16.201513-15 жовтня 2015 року

 13-16 жовтня 2015 року в Педагогічному інституті відбулися державні екзамени (студенти заочної форми навчання ОКР «спеціаліст» і «магістр» спеціальності «Початкова освіта»).

Державні комісії під головуванням Марусинець М. М. – доктора педагогічних наук, професора Інституту педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова і Хомич Л. О. – доктора педагогічних наук, професора, заступника директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України відзначили достатній рівень професійної підготовки майбутніх учителів, актуальність і різноплановість тематики магістерських досліджень, їх практичної спрямованості, що є своєчасним для розвитку професійної освіти та методик навчання в початковій школі.

Інститут у соціальних мережах