Науково-практична діяльність студента

29 03 2020 28 березня 2020 року

                   English version


    За результатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 013 «Початкова освіта», який проводився у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, диплом ІІІ ступеня отримав Широков Денис Леонідович, студент І курсу (скорочена програма підготовки) спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Вітаємо переможця та наукового керівника – Мієр Тетяну Іванівну, доктора педагогічних наук, професора кафедри початкової освіти Педагогічного інституту.

 

Бажаємо подальших наукових звершень!

 

{slide=Наші студенти переможці |closed}

 

23 04 19 1    23 квітня 2019 року


 

Вітаємо з перемогою у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Початкова освіта"

 

 

Вітаємо Колесник Марію, студентку ІІІ курсу спеціальності «Початкової освіти» та її наукових керівників – Вишнівську Наталію Володимирівну та Кипиченко Наталію Сергіївну, кандидатів педагогічних наук, старших викладачів кафедри початкової освіти Київського університету 
імені Бориса Грінченка з перемогою (диплом ІІІ ступеня) у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Початкова освіта".

 

Бажаємо подальших успіхів у науковій діяльності!

 

 

Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Початкова освіта»

 

2018 112  ІІ місце - Литвин Альона

 

 

2017

Демиденко

ІІ місце – Демиденко О.О.

 

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

із галузі «Педагогічні науки»

2018
2018 mishenko

 

ІІ місце – Міщенко О.О.

 

 

Наукова робота з теми:«Розвиток критичного мислення учнів першого класу засобом мультфільму»


Науковий керівник: стариший викладач кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних наук Семеній Н.О.,  стариший викладач кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних наук Сухопара І.Г.

2017

Фото1 Сізоненко

І місце – Сізоненко К.В.

Наукова робота з теми:«Формування риторичних умінь учнів четвертого класу засобом комп’ютерного тренажера»


Науковий керівник:доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Бондаренко Г.Л.
druc

ІІ місце – Друць І.О.

Наукова робота з теми: «Формування дослідницьких умінь другокласників засобом віртуальної екскурсії з природознавства»

Наукові керівники: доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Ващенко О.М.; старший викладач кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних наук Романенко Л.В.

 2016
borodavko ІІ місце – Бородавко М.О.

Наукова робота з теми: «Веб-сайт як засіб формування культури спілкування учнів старшої школи»

Науковий керівник: доцент кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент Дубовик С.Г.
2015

03.30.2015 2

І місце – Магас М.Б.

 

Наукова робота з теми: «Формування творчих умінь майбутнього вчителя початкової школи засобом веб-квест технології»

Науковий керівник: завідувач кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін, доктор педагогічних наук, професор Мартиненко С.М.

2014

visotska

 

II місце – Висоцька М.І.

 

Наукова робота з теми: «Формування риторичних умінь у майбутнього вчителя початкової школи»

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Бондаренко Г.Л.

 

 


2013

evsovich


 І місце – Євсович Т.Г.

Наукова робота з теми: «Сюжетно-рольові ігри як засіб формування у першокласників етикетних умінь»

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Дубовик С.Г.

 

2012

 shelest

II місце – Шелест Н.О.

Наукова робота з теми: «Мультимедія як засіб збагачення словникового запасу першокласників»

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Мартиненко С.М.

2011

 

Kohnichenko

II місце – Кохніченко О.Є.

Наукова робота з теми: «Анімація як засіб формування вмінь читати у першокласників»

Науковий керівник:   кандидат педагогічних наук, доцент Осколова М.Д.

 

 

Всеукраїнських студентських науково-практичних конференцій і конкурсів

2017

 

 

 

 

Фото 2 Сізоненко

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи»

 

(І місце серед конкурсних наукових проектів із теми: «Формування риторичних умінь учнів четвертого класу засобом комп’ютерного тренажера») –  К.В. Сізоненко

 

 
2016
saraeva

Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

«Студентство та інновації: Startup-проекти молодих дослідників»

(ІІ місце серед конкурсних проектів з теми: «Студентські інновації для підвищення якості освіти») –

Т. О. Сараєва
 sizonenko

Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

«Студентство та інновації: Startup-проекти молодих дослідників»

(ІІІ місце серед конкурсних проектів з теми: «Студентські інновації для підвищення якості освіти») –

К. В. Сізоненко

2015

03.30.2015

Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

«Громадські ініціативи молоді – основа соціально-економічної перебудови України»

(І місце серед конкурсних проектів з теми: «Розвиток освіти і науки: студентські ініціативи») –

М. О. Бородавко, Т. О. Сараєва

2013

foto2

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція  

«Борис Грінченко очима студентів ХХІ століття» 

(І місце у номінації «Усна доповідь») – 

І.І. Омелянчук

2012

foto1

Всеукраїнський конкурс наукових проектів

«Сучасний університет очима студентів» (II місце) –

Т.Г. Євсович, Н.Р.Бишова

 

{/slides}

{slide=Студентські наукові гуртки |closed}

Науковий гурток  «Формування комунікативної компетентності майбутніх вчителів учителів початкових класів»

Керівник наукового гуртка Бондаренко Геннадій Леонідович, Кипиченко Наталія  Сергіївна 

План роботи наукового гуртка: 

 • Установче засідання студентського наукового гуртка
 • Комунікативні стратегії підготовки вчителя початкової школи в Європейських країнах
 • Зміст, форми, методи формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи
 • Розроблення інструментарію діагностики комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи
 • Дослідження: діагностика рівня сформованості комунікативної компетентності у студентів спеціальності «Початкова освіта»
 • Обговорення підсумків роботи студентського наукового гуртка

 

 

 

Науковий гурток  «Розвиток зв’язного мовлення учнів початкової школи»
Керівник наукового гурткаПорядченко Леся Анатоліївна          

План роботи наукового гуртка:

 • Ознайомлення з лінгвістичними особливостями розповіді, опису та міркування
 • Розроблення конспектів уроків з навчання учнів початкової школи будувати розповідь
 • Розроблення конспектів уроків з навчання учнів початкової школи будувати опис
 • Розроблення конспектів уроків з навчання учнів початкової школи будувати міркування
 • Діагностування рівня сформованості мовленнєвих умінь і навичок побудови розповіді учнів першого класу початкової школи
 • Діагностування рівня сформованості мовленнєвих умінь і навичок створення опису учнів другого класу початкової школи
 • Діагностування рівня сформованості мовленнєвих умінь і навичок міркування третьокласників
 • Обговорення підсумків роботи студентського наукового гуртка

 

 

Науковий гурток    «Людина і природа»
Керівник наукового гуртка  
Вишнівська Наталія Володимирівна

План роботи наукового гуртка:

 • Установче засідання студентського наукового гуртка
 • Український народ: його ґенеза, сутнісні риси та цінності, взаємини з довкіллям
 • Етнічне населення України. Історичні особливості проживання на території України
 • Світогляд українського народу, сутнісні риси та цінності, взаємини з довкіллям
 • Традиції та звичаї українського народу: святково-обрядова культура
 • Ознайомлення з обрядами, як складової екологічного виховання молодших школярів
 • Обговорення підсумків роботи студентського наукового гуртка

{/slides}

{slide=Наукові публікації студентів |closed}

Викладач

Публікації студентів

1

Ващенко Олена Миколаївна

Бучма К. Проблема оздоровчого виховання дітей у народній педагогіці / К. Бучма // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди», 2018. – С. 95-98.

2

Ковтун М. Використання дидактичних ігор у процесі навчання учнів 1-4 класів основам здоров’я / М. Ковтун // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди», 2018. – С. 117-121.

3

Дубовик Світлана Григорівна

Яренко Ю.О. Формування текстотворчих умінь молодших школярів на уроках української мови / Ю.О. Яренко. – Збірник наукових праць студентів факультету початкової та мистецької освіти. – Науковий вісник ХІV. – Дрогобич, 2018. – С. 129 – 132.

4

Вишнівська Наталія Володимирівна

Ціось Т.С. Пiдгoтoвкa мaйбyтнix yчитeлiв пoчaткoвиx клaciв дo opгaнiзaцiї кpaєзнaвчoї poбoти / Т.С. Ціось // Матеріали XXXIX Мiжнapoдної нayкoво-практичної iнтepнeт-кoнфepeнцiї «Тeндeнцiї тa пepcпeктиви poзвиткy нayки i ocвiти в yмoвax глoбaлiзaцiї» : Зб. наук праць. –  Пepeяcлaв-Xмeльницький, 2018.  – Вип. №39, С. 290-292.

5

Безугла Н.О. Профеcійно-творча cамореалізація майбутнього педагога – аcпект еcтетичного виховання дитини молодшого шкільного віку / Н.О. Безугла  // Матеріали XХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перcпективи розвитку науки і оcвіти в умовах глобалізації» : 36. наук, праць. – Переяcлав-Хмельницький, 2018. – Вип. 36. – 698 c. – C. 176–178.

6

Швачко (Нечипоренко) Катерина Петрівна

Паламарчук М. Формування читацького інтересу в учнів другого класу засобом проектної діяльності / М. Паламарчук // Матеріали Інтернет-конференції «Проектна діяльність учнів початкової школи». — Дрогобич, 2018. — С. 134-136.

7

Нечипоренко К.П. Подорож країною казок: загальнотабірний квест / К. Нечипоренко, І. Козаченко // Початкова школа і сучасність. — 2018. — №7(47). — С. 37-39.

8

Романенко Катерина Анатоліївна

Романенко К. У кожному куточку світу свої традиції і звичаї / К. Романенко, Є.Сіменик //Наук.-метод. журнал Початкова школа і сучасність, №5(45): К.: В-во «Білий тигр», 2018. – С. 23-25.

9

Романенко К. Україна і світ. Відомі українці за кордоном / К. Романенко, Є.Сіменик //Наук.-метод. журнал Початкова школа і сучасність, №12(52): К.: В-во «Білий тигр», 2018. – С. 6-15.

10

Романенко Людмила Віталіївна

Тиха Л.Ю. Розвиток творчих можливостей молодшого школяра як наукова проблема / Л.Ю. Тиха, Л.В. Романенко: [«Особистість у просторі виховних інновацій»]: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України ( м. Київ, 18-19 жовтня 2018р.) – Івано-Франківськ:НАІР, 2018. – с. 321-326

11

Друць I.В. Пeдaгогiчнi умови пiдготовки мaйбутнiх учитeлiв до зaстосувaння вiртуaльної eкскурсiї в iнтeгровaному курсi "Я дослiджую свiт" /       I.В. Друць, Л.В. Ромaнeнко. // Мaтeрiaли ХХХV Мiжнaродної нaуково-прaктичної iнтeрнeт-конфeрeнцiї «Тeндeнцiї тa пeрспeктиви розвитку нaуки i освiти в умовaх глобaлiзaцiї»: Зб. нaук. прaць. ‒ Пeрeяслaв-Хмeльницький. – 2018. – №35. – С. 314-318.

12

Сухопара Ірина Геннадіївна

Сухопара І., Міщенко О. Методика розвитку критичного мислення учнів першого класу засобом мультфільму / Ірина Сухопара, Ольга Міщенко / Матеріали XXXVIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» : Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 38. – С. 345-349.

12

Кипиченко Наталія Сергіївна

Кипиченко Н.С.,  Гурська А.Л. Дослідження психологічної готовності вчителів початкової школи до інклюзивного навчання / Н.С.Кипиченко,  А.Л.Гурська // Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання. – 2018. – № (1–2). С. 77–86.

 

 

 

 

 

   
 
   
0001

Григоренко Т.С. Формування лексичних умінь майбутніх учителів початкової школи засобами мовно-мовленнєвих вправ  / Т.С. Григоренко, С. Г. Дубовик / Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. – Івано-Франківськ. – 2015. – С. 17-19.

Власик Н.В. Інноваційні педагогічні технології в початковій школі: теорія та практика / Н.В. Власик, С. М. Мартиненко / Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. – Івано-Франківськ. – 2015. – С. 118-120.

Кикоть Н. Р.  Формування культури спілкування учнів початкової школи засобами мовленнєво-ситуативних вправ / Н. Р Кикоть, С. Г. Дубовик / Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. – Івано-Франківськ. – 2015. – С. 39-41.

Лабенська  Н. В.  Театралізована гра як засіб розвитку творчих умінь молодших школярів / Н. В. Лабенська, Г.Л. Бондаренко / Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. – Івано-Франківськ. – 2015. – С. 50-52.

Сторожук  К. Ф.  Театралізована гра як засіб розвитку творчих умінь молодших школярів / К. Ф. Сторожук, Г.Л. Бондаренко / Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. – Івано-Франківськ. – 2015. – С. 50-52.

 
 pershi kroki

Перші кроки до науки: збірник студентських наукових праць/ Київ. ун-т  ім.Б.Грінченка / редкол. : С.М.Мартиненко, Г.Л.Бондаренко, С.Г.Дубовик [та ін.].–К. : Київ. ун-т ім.Б.Грінченка, 2013.– 80с.

 naykovi poshyki

Наукові пошуки майбутніх викладачів вищої школи : збірник наукових праць студентів / редкол. вип. : С.М.Мартиненко, С.Г.Дубовик, В.О.Науменко. – Київськ. ун-тет ім.Б.Грінченка, 2011. – 64 с.

 

{/slides}

 

Сторінка 1 із 2

Інститут у соціальних мережах