Новый рисунок
Контактна інформація

o.muzyka@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.211

Музика Олена Оксентівна

Доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат психологічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Психологія: Вікова психологія
 • Людинознавство: Психологічна антропологія
 • Психологія
 • Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія

Біографія

 • Закінчила КДПІ імені М.Горького (1989) та здобула кваліфікацію «викладач-дослідник з педагогіки і психології».
 • Закінчила аспірантуру Інституту психології ім. Г.С. Костюка та захистила дисертацію «Мотивація творчої активності технічно обдарованих підлітків» (2001).
 • Отримала атестат доцента кафедри соціальної та практичної психології (2004).
 • З 1989 р. по 2013 р. працювала в Житомирському державному університеті імені Івана Франка.
 • 3 2013 р. працює на кафедрі психології Київського університету імені Бориса Грінченка.
 • 3 2014 р. працює на кафедрі педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

Інше

 • Стажувалася в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова (2005);
 • Інституті соціальної та політичної психології НАПН України (2010);
 • Державному навчальному закладі з підготовки фахівців у галузі економіки та управління підприємствами м. Вік-ан-Бігор (Франція, 2012).
Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах