Antypin
Контактна інформація

y.antypin@kubg.edu.ua
http://wiki.kubg.edu.ua/Антипін_Євген_Борисович

Антипін Євген Борисович

Старший викладач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат педагогічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Людинознавство: Педагогічна антропологія
  • Психологія сім’ї

Біографія

 

 

  • Закінчив Київський університет імені Бориса Грінченка за спеціальністю "Дошкільна освіта".
  • У 2008 здобув кваліфікацію "Вихователь в дошкільному навчальному закладі, вчитель англійської мови".
  • У 2009 здобув кваліфікацію "Організатор дошкільної освіти".
  • У 2010 здобув кваліфікацію "Викладач педагогіки і психології дошкільної".
  • З 2011 по 2016 рік навчався в аспірантурі Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки". 
  • З 2008 по 2010 працював вчителем англійської мови в Навчально-виховному комплексі "Загальноосвітній навчальний заклад школа-дитячий садок "Гармонія"".
  • З 2010 працює викладачем в Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

У 2017 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Ідеї наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ - 30-ті роки ХХ століття)"

 

Антипін, Євген Борисович (2013)  Характеристика історіографії та джерельної бази дослідження проблеми наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття)   Педагогічний дискурс: збірник наукових праць (15). С. 14-17.

 

Антипін, Євген Борисович (2012)  Ідеї наступності в педагогічній спадщині Наталі та Тимофія Лубенців  Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (6).

 

Інше


 Портфоліо викладача

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах