Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Січкар Алла Дмитрівна
Контактна інформація

(044) 295-35-24
a.sichkar@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.211

Січкар Алла Дмитрівна

Доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Педагогіка:  Педагогіка дошкільна

    Педагогіка: Педагогічне партнерство

    Дидактика початкової школи

Біографія

 

У 1983 році закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького, за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)». Впродовж  2010-2014 рр. - навчалася в аспірантурі Київського університету імені Бориса Грінченка  за науковою  спеціальністю 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки.

У 2015 році захистила дисертацію з теми: “Розвиток ідей діяльнісного підходу у дошкільному вихованні України (кінець XIX - перша третина XX ст.)”-  на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

 З 1983-1985 рр. працювала вихователем дошкільного навчального  закладу в місті  Кременчуці;  з 1985 - 1991 рр. – викладачем дошкільної педагогіки і психології Кременчуцького педагогічного училища;  з 1991-2007 рр. – викладачем педагогіки, педагогіки дошкільної Київського педагогічного коледжу імені К.Д.Ушинського.

З 2008 р.  працює в  Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка :на посаді старшого викладача кафедри педагогіки, психології дошкільної освіти та родинного виховання, кафедри педагогіки; на посаді доцента кафедри педагогіки та психології.

Професійний і науковий інтерес

Коло наукових інтересів складають питання: 1. Розвиток і впровадження прогресивних ідей педагогів минулого в теорії і практиці сучасної дошкільної освіти. 

2. Сучасні стратегії підготовки вихователів дітей дошкільного віку в контексті діяльнісного підходу.

3. Вплив педагогічних практик на формування у студентів мотивації до професійного самовдосконалення.

 

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах