Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Венгловська Олена Анатоліївна
Контактна інформація

(044) 295-35-24
o.venhlovska@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.211

Венгловська Олена Анатоліївна

Доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Педагогіка: Педагогіка загальна

Педагогічне партнерство

Технології досліджень в освітній галузі

Біографія

 

2000 року закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Дошкільне виховання», кваліфікація – організатор-методист дошкільного виховання; вихователь дітей дошкільного віку.

   У 2008-2012 рр. навчалася в аспірантурі Київського університету імені Бориса Грінченка за науковою спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

   2013 року захистила дисертацію з теми «Розвиток дошкільної освіти на Київщині (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Досвід роботи:

1997-2003 рр. – вихователь, вихователь-методист дошкільного навчального закладу № 274 м. Києва.

2003-2008 рр. – методист НМЦ педагогічної майстерності (з 2007 року НМЦ перейменовано на НМЦ управління освітою та методичною роботою) Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

2008-2016 рр. – викладач, старший викладач кафедри педагогіки, психології дошкільної освіти та родинного виховання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

з 2016 р. – дотепер – доцент кафедри педагогіки і психології  Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Професійний і науковий інтерес

Коло наукових інтересів складають питання:

1. Професійний саморозвиток педагогів закладів дошкільної освіти у пошуково-дослідній діяльності.

2.  Формування дослідницької компетентності майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти.

3. Використання ІКТ-технологій в особистісно-професійному розвитку майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти.

4. Саморозвиток студентів спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» у процесі навчальних практик.

5. Розвиток ідей наступності дошкільної і початкової освіти в педагогічній думці України.

6. Реалізація прогресивних педагогічних ідей педагогів минулого в освітній процес Нової української школи.

 

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах