Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

1620886807612
Контактна інформація

(044) 295-35-24
l.kuzemko@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.211

Куземко Леся Валентинівна

Доцент кафедри (за сумісництвом)

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат педагогічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Педагогіка: Інклюзивна освіта

Педагогіка: Педагогічне партнерство

Освітній менеджмент в початковій школі:

Організація інклюзивної освіти

Біографія

 

У 2007 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» та здобула кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки та психології.

У 2012 році закінчила аспірантуру Київського університету імені Бориса Грінченка за напрямом 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

 2013 рокузахистила дисертацію з теми «Підготовка майбутніх вихователів до реалізації індивідуального підходу в роботі з дошкільниками» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Досвід роботи:

З 1996 року - лаборант методичного кабінету Київського педагогічного коледжу ім. К.Д. Ушинського

з 2005 року - методист методичного кабінету Київського педагогічного коледжу ім. К. Д. Ушинського, секретар тендерного комітету коледжу

З 2006 року - викладач Київського педагогічного коледжу імені К.Д. Ушинського

З 2008 року - викладач Київського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка

З 2016 року й дотепер – доцент кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Професійний і науковий інтерес

Професійний і науковий інтерес:

- технології особистісно-професійного розвитку та саморозвитку

майбутніх вихователів ЗДО та вчителів початкових класів;

  • формування навичок 21 ст. (цифрових, критичного мислення, співпраці) у студентів педагогічних спеціальностей;
  • рофесійна підготовка майбутніх педагогів до забезпечення якісної і доступної освіти в ЗДО та початковій школі

Є автором понад 40 наукових праць, з поміж яких наукові статті у фахових виданнях України та міжнародній наукометричній базі Web of Science;  співавтор розділів у вітчизняних та зарубіжних монографіях з з проблем особистісно-професійного розвитку майбутніх педагогів. Активний учасник Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів.

Науковий керівник переможців Всеукраїнського конкурсу студентскьких наукових робіт та Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Дошкільна освіта”

 

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах