Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

мое фото 3
Контактна інформація

(044) 295-35-24
n.holota@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.211

Голота Наталя Миколаївна

Доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями: взаємодія з батьківською спільнотою та педагогічний патронаж (Магістри ДО та ПО)

Дидактика початкової школи (СПП)

Дидактика початкової школи 

Біографія

У 1995 р. завершила навчання в Українському державному  педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова за спеціальністю  «Педагогіка та методика початкового навчання. Виховання в дитячих будинках та школах-інтернатах», отримала кваліфікацію: «Вчитель початкових класів. Вихователь дитячих будинків та шкіл-інтернатів».

У 1996 року - 1999 рр. - навчання у цільовій аспірантурі при кафедрі дошкільної педагогіки НПУ імені М.П.Драгоманова.

У 1999 – 2001 рр. – асистент кафедри дошкільної педагогіки педагогічного факультету НПУ імені М.П.Драгоманова.

 У 2001 – 2008 рр. - доцент кафедри дошкільної педагогіки Інституту педагогіки і психології НПУ ім.. М.П.Драгоманова.

  У 2008 - 2010 рр. - доцент кафедри менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти Інституту розвитку дитини НПУ імені М.П.Драгоманова.

 З 1 вересня 2010 року - доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання (з 1 вересня 2011 року – кафедра педагогіки, з 1 вересня 2014 року – кафедра педагогіки і психології) Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

Особливості фахової підготовки педагогів;

педагогічна компаративістика

Є автором понад 70 наукових праць, з поміж яких наукові статті у фахових виданнях України та міжнародній наукометричній базі  Scopus;

співавтор розділів у вітчизняних та зарубіжних монографіях з з проблем професійної підготовки педагогів та з проблем навчання і виховання дітей дошкільного віку

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах