Рябчич
Контактна інформація

бул. І. Шамо, 18/2, к.211

Рябчич Ярослав Євгенович

старший викладач кафедри педагогіки та психології

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат психологічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Психологія: Вікова психологія 

Біографія

  • У 2009 році закінчив «Міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Психологія» та здобув кваліфікацію психолога. 
  • У 2013 захистив кандидатську дисертацію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на тему: «Соціально-психологічні чинники пресуїцидальної поведінки підлітків», за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.
  • З 2012 працює на посаді асистента кафедри психології розвитку факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
  • 3 2017 р. працює на посаді доцента кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Професійний і науковий інтерес

Коло наукових інтересів складають: соціалізація підлітків групи ризику, підліткова девіантність, особливості підліткової аутоагресії, суїцидологія.
Рябчич Ярослав Євгенович є автором 15 наукових праць, у тому числі – наукові статті у наукових періодичних виданнях з психології, матеріали конференцій.

Інше


Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах