Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Новый рисунок
Контактна інформація

(044) 295-35-24
o.muzyka@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.211

Музика Олена Оксентівна

Доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат психологічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Психологія

Вікова психологія

Психологія вищої школи

Біографія

Закінчила КДПІ імені М.Горького (1989) і здобула кваліфікацію «викладач-дослідник з педагогіки і психології».

Закінчила аспірантуру Інституту психології ім. Г.С. Костюка і захистила дисертацію «Мотивація творчої активності технічно обдарованих підлітків» (2001).

Отримала атестат доцента кафедри соціальної та практичної психології (2004).

З 1989 р. по 2013 р. працювала в Житомирському державному університеті імені Івана Франка.

3 2013 р. по 2014 р. працювала на кафедрі психології Київського університету імені Бориса Грінченка.

3 2014 р. працює на кафедрі педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Професійний і науковий інтерес

Коло наукових інтересів: мотивація, творча активність, самоефективність, здібності, обдарованість.

Авторка понад 100 наукових та науково-методичних праць.

У результаті досліджень особистісного розвитку в підлітковому та юнацькому віці сформульовано ряд авторських означень і положень:

  • мотивація творчої активності – це  система  стійких  мотивів,  що  відображає  особистісну трансформацію взаємодії соціальних та індивідуальних чинників у стійку творчу спрямованість особистості, характеризує стан свідомості особистості, який обумовлює пріоритет творчої діяльності в системі життєвих виборів і поведінкових стратегій, стимулює та підтримує творчий  процес  на  всіх  стадіях  його  розвитку;
  • виокремлено типи мотивації творчої  активності  у  підлітковому  віці: гіперсоціальний, конвенційний, тривожний, конформний, контрсоціальний;
  • виявлено зв’язок мотивації досягнення обдарованих підлітків із такими особистісними якостями як усвідомлення власних здібностей, наполегливість, самостійність, реалістичність, проекція в майбутнє;
  • самоефективність – упевненiсть людини в спроможностi контролювати подiї власного життя та досягати поставлених цiлей – розглядається як ціннісне утворення, що базується на ціннісному досвіді і внутрішніх стандартах діяльності, визначає спрямованість і мотивацію людини;
  • описано умови, що можуть сприяти розвитку самоефективності студентів в освітньому процесі, а саме: розвиток лідерства, базованого на суб’єктній активності та саморозвитку здібностей; створення для кожного студента ситуацій успіху і референтного поцінування досягнень; вибудова педагогічної взаємодії на засадах психологічного благополуччя;
  • розроблено психологічну методику ««Профіль професійної самоефективності студентів (ППСС)» (Музика О.О., 2020) – авторське свідоцтво №100028 від 09.2020.

Підготувала 7 переможців Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів наукових робіт із психології.

Член Асоціації політичних психологів України – з 1999 р.

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах