Новик Ірина Михайлівна
Контактна інформація

i.novyk@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.211

Новик Ірина Михайлівна

Старший викладач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Проектування мультимедійного середовища навчального закладу
  • Технології досліджень в освітній галузі
  • Основи психолого-педагогічної співпраці з родинами та консультування
  • Тренінгові студіїї педагога-дослідника

"Психологія педагогічна", "Основи психолого-педагогічної співпраці з родинами та консультування"

Біографія

  У 2010 році закінчила навчання та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю "Дошкільне виховання" і здобула кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки і психології.
3 2011 по 2015 роки навчалася в аспірантурі Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 
3 2010 року працювала на посаді лаборанта кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання Педагогічного інституту.
З 2012 року й дотепер працює викладачем кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

  У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах