foto
Контактна інформація

(044) 295-35-24
i.novyk@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.211

Новик Ірина Михайлівна

Старший викладач кафедри (за сумісництвом)

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Інклюзивна освіта

"Психологія педагогічна", "Основи психолого-педагогічної співпраці з родинами та консультування"

Біографія

  

У 2009 р. – завершила навчання у  Київському міському педагогічному університеті імені Б.Д. Грінченка. Здобула ступінь бакалавра з відзнакою за напрямом підготовки "Педагогічна освіта". Кваліфікація: бакалавр педагогічної освіти, вихователь дітей дошкільного віку.

2010 р. – завершила навчання у Київському університеті імені Бориса Грінченка та здобула ступінь магістра з відзнакою за спеціальністю "Дошкільне виховання". Кваліфікація: викладач дошкільної педагогіки і психології.

2011-2015 рр. – навчалась в аспірантурі за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти у Київському університеті імені Бориса Грінченка.

2016 р. – захистила кандидатську дисертацію з теми: «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів» за спеціальністю 13.00.04  теорія і методика професійної освіти у Київському університеті імені Бориса Грінченка.

2016 р. – присуджено науковий ступінь кандидат педагогічних наук (доктора філософії).

2020 р. – завершила навчання у Київському університеті імені Бориса Грінченка  та здобула ступінь магістра за спеціальністю 

"Менеджмент" (073.00.02 Управління закладом освіти). Професійна кваліфікація: Керівник закладу дошкільної освіти, керівник закладу загальної середньої освіти.

Досвід роботи:

2020 р. й дотепер – методист відділу дошкільної та початкової освіти ДУ "Український інститут розвитку освіти"

2016 р. – й дотепер (за сумісництвом) – старший викладач кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

2011-2016 рр. – викладач кафедри педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

2010-2011 рр. – лаборант кафедри педагогіки, психології дошкільної освіти та родинного виховання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

2006 р. – вихователь у ДНЗ «Монтессорі – сад».

Професійний і науковий інтерес

  

  • Професійна рефлексія.
  • Педагогічна діагностика.
  • Проєктування мультимедійного середовища закладів дошкільної освіти.
  • Психолого-педагогічна співпраця з родинами та консультування.
  • Інклюзивна освіта.

Оцінювання якості освітнього процесу у ЗДО.

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах