мое фото 3
Контактна інформація

n.holota@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.211

Голота Наталя Миколаївна

Доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 

Методика освітнього партнерства

Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями: Взаємодія з батьківською спільното та педагогічний патронаж

Дидактика початкової школи

Біографія

 •  
 • Закінчила Український державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання. Виховання у дитячих будинках і школах-інтернатах», кваліфікація «Вчитель початкових класів. Вихователь дитячих будинків та шкіл-інтернатів».        
 •          У 1996 року - 1999 рр. - навчання у цільовій аспірантурі при кафедрі дошкільної педагогіки НПУ імені М.П.Драгоманова.
 •          У 1999 – 2001 рр. – асистент кафедри дошкільної педагогіки педагогічного факультету НПУ імені М.П.Драгоманова.
 • У 2001 – 2008 рр. - доцент кафедри дошкільної педагогіки Інституту педагогіки і психології НПУ ім.. М.П.Драгоманова.
 • У 2008 - 2010 рр. - доцент кафедри менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти Інституту розвитку дитини НПУ імені М.П.Драгоманова.
 • З 1 вересня 2010 року - доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання (з 1 вересня 2011 року – кафедра педагогіки, з 1 вересня 2014 року – кафедра педагогіки і психології) Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

 • Професійний і науковий інтерес:
 • У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування художніх і конструктивних умінь у майбутніх вихователів дошкільних закладів» за спеціальністю 13.00.08 – «дошкільна педагогіка».
 • Автор і співавтор 38 наукових праць із проблем навчання і виховання дітей дошкільного віку та професійної підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів.
 • Співавтор підручника «Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі», Галузевого стандарту вищої освіти зі спеціальності «Дошкільна освіта», 2 навчально-методичних посібників для студентів та вихователів дошкільних навчальних закладів, які мають гриф МОН України.
 • Працює над докторською дисертацією: «Теоретичні і методичні засади фахової підготовки вихователів до формування просторово-часових уявлень у дітей дошкільного віку».
Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах