Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Photo1-4
Контактна інформація

(044) 295-35-24
h.ivaniuk@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.211

Іванюк Ганна Іванівна

Завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Технології психолого-педагогічних досліджень

Біографія

1978 року закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника за спеціальністю "Історія"; вчитель історії та суспільствознавства. Стаж педагогічної діяльності на посаді вчителя історії та суспільствознавства, заступника директора з виховної роботи – 14 років (Ясінянська середня школа № 2, смт. Ясіня Рахівського району Закарпатської області).

У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію в Українському науково-дослідному інституті педагогіки на тему: «Розвиток творчої активності старшокласників у сфері функціонування громадської думки», за спеціальністю 13.00.01 - теорія та історія педагогіки.

З 1992 р. по 2001 р. працювала на посаді доцента кафедри педагогіки Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ.

2001-2003 рр. працювала завідувачем лабораторії сільської школи Інституту педагогіки АПН України. Із грудня 2003 р. до грудня 2006 р. - навчалася в докторантурі Інституту педагогіки НАПН України.

З 2004 р. і по теперішній час працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка. За цей час працювала на посадах: завідувача кафедри теорії та методики дошкільної освіти; 2011 - 2014 рр. - завідувача кафедри педагогіки; з вересня 2014 року - завідувач кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту.

Професійний і науковий інтерес

Коло наукових інтересів складають актуальні проблеми історії, теорії та практики розвитку освіти та підготовка педагогічних кадрів; особистісно зорієнтована модель професійної підготовки педагогів в освітньому процесі університету; оновлення змісту педагогічних дисциплін в руслі соціокультурних трансформацій.

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах