фото Іванюк Г.І.
Контактна інформація

(044) 295-35-24
h.ivaniuk@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.211

Іванюк Ганна Іванівна

Завідувач кафедри педагогіки та психології

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 Технології досліджень в освітній галузі

Біографія

1978 року закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника за спеціальністю "Історія"; вчитель історії та суспільствознавства. Стаж педагогічної діяльності на посаді вчителя історії та суспільствознавства, заступника директора з виховної роботи – 14 років (Ясінянська середня школа № 2, смт. Ясіня Рахівського району Закарпатської області).
У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію в Українському науково-дослідному інституті педагогіки на тему: «Розвиток творчої активності старшокласників у сфері функціонування громадської думки», за спеціальністю 13.00.01 - теорія та історія педагогіки.
З 1992 р. по 2001 р. працювала на посаді доцента кафедри педагогіки Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ.
2001-2003 рр. працювала завідувачем лабораторії сільської школи Інституту педагогіки АПН України. Із грудня 2003 р. до грудня 2006 р. - навчалася в докторантурі Інституту педагогіки НАПН України.
З 2004 р. і по теперішній час працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка. За цей час працювала на посадах: завідувача кафедри теорії та методики дошкільної освіти; 2011 - 2014 рр. - завідувача кафедри педагогіки; з вересня 2014 року - завідувач кафедри педагогіки і психології Педагогічного інституту.
2014 року в спеціалізованій вченій раді Інституту педагогіки НАПН України захистила докторську дисертацію на тему: "Соціально-педагогічні засади розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х - 90-ті рр. XX ст. )", за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Професійний і науковий інтерес

Коло наукових інтересів складають актуальні проблеми історії, теорії та практики розвитку освіти та підготовка педагогічних кадрів; особистісно зорієнтована модель професійної підготовки педагогів в освітньому процесі університету; оновлення змісту педагогічних дисциплін в руслі соціокультурних трансформацій.
Іванюк Г.І. є членом спеціалізованої вченої ради К 26.133.01 у Київському університеті імені Бориса Грінченка.
Нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України», Грамотами Міністерства освіти України, Почесними Грамотами Інституту педагогіки, Академії педагогічних наук України та Грамотами Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київського університету імені Бориса Грінченка.
Ганна Іванівна Іванюк є автором понад 100 наукових праць, у тому числі – монографії, навчально-методичні посібники, наукові статті у наукових періодичних виданнях України та інших держав.

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах