Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Про кафедру

 

Кафедра створена у серпні 2014 року на базі кафедр педагогіки, психології Педагогічного інституту.

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук, професор Іванюк Ганна Іванівна.

Мета діяльності кафедри: реалізація нової стратегії підготовки педагогів у контексті концепції нової української школи.

Наукова тема кафедри педагогіки та психології: Антропоцентричний вимір підготовки педагога в умовах освітніх змін.

Концептуальні ідеї розвитку кафедри:
- людинознавча стратегія підготовки педагогів;
- ціннісний концепт особистісно-професійного становлення студента – майбутнього педагога;
- особистісно орієнтована парадигма професійної підготовки, що забезпечує формування творчого потенціалу, ініціативи та самоорганізації майбутнього фахівця з дошкільної та загальної середньої освіти;
- інноваційні підходи змісту та технологій психолого-педагогічної підготовки педагога;
- зв’язок педагогічної теорії з практикою дошкільних, загальноосвітніх і вищих навчальних закладів.

 

Візії кафедри:
- підвищення якості та функціональності професійно-педагогічної освіти;
- наближення змісту педагогічних дисциплін до потреб особистості та сучасної сім’ї щодо виховання дітей, підлітків;
- формування професійної компетентності майбутніх педагогів;
- проектування інноваційних розвивальних середовищ (ЗДО, ЗЗСО, ЗВО);
- розроблення науково-методичного забезпечення викладання педагогічних дисциплін;
- підготовка фахівців вищої кваліфікації в докторській школі;
- розвиток історико-педагогічної наукової школи кафедри;
- педагогічний супровід наукових пошуків студентів;
- апробація та оприлюднення наукових пошуків професорсько-викладацького складу кафедри та студентів на наукових конференціях (різних рівнів), фахових виданнях в Україні та за кордоном;
- налагодження міжнародних зв’язків;
- просвітницько-педагогічна діяльність.

Стратегії розвитку кафедри:
- особистісно-професійна, яка ґрунтується на пріоритеті особистісно-професійного потенціалу викладачів, педагогів-наставників та забезпечує розвиток фахового потенціалу майбутніх вихователів ЗДО, учителів ЗЗСО, викладачів ЗВО;
- реалізація нової стратегії підготовки педагогів в контексті нової української школи;
- креативна, що виявляється у постійному пошуку шляхів удосконалення професійної підготовки та вироблення власних педагогічних підходів, методик тощо;
- науково-педагогічної взаємодії та співпраці кафедри педагогіки з іншими структурними підрозділами Інституту та Університету, дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами м. Києва, розвиток партнерського співробітництва з педагогічними кафедрами ЗВО України, науково-дослідними установами НАПН України.

 Пріоритетні завдання кафедри: 

 • підвищення якості та функціональності професійно-педагогічної освіти;
 • наближення змісту педагогічних дисциплін до потреб особистості та сучасної сім'ї щодо виховання дітей, підлітків;
 • формування професійної компетентності майбутніх педагогів;
 • проектування інноваційних розвивальних середовищ ( ЗДО, ЗЗСО, ЗВО);
 • розроблення науково-методичного забезпечення викладання психолого-педагогічних дисциплін;
 • підготовка фахівців вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі;
 • становлення та розвиток історико-педагогічної наукової школи;
 • педагогічний супровід наукових пошуків студентів;
 • апробація та оприлюднення наукових студій професорсько-викладацького складу кафедри та студентів на наукових конференціях (різних рівнів), фахових виданнях в Україні та за кордоном;
 • налагодження міжнародних зв'язків;
 • просвітницька і громадська діяльність.

Партнерство та міжнародні зв’язки

Національне партнерство

Зв'язки кафедри з науково-педагогічними та науково-дослідними інституціями:

-       Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,

-       Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка,

-       Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля,

-       Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка,

-       Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя,

-       Київський національний університет імені Тараса Шевченка (факультет психології),

-       Рівненський державний гуманітарний університет,

-       Інститут проблем виховання НАПН України,

-       Інститут педагогіки НАПН України,

-       Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України,

-       Інститут обдарованої дитини НАПН України,

-       Педагогічний музей України,

-       Державна науково-педагогічна бібліотека імені В.О. Сухомлинського.

  

Інститут у соціальних мережах