Розширюємо освітній простір: навчальне заняття на базі Центру у справах сім’ї та жінок

03 09 2017 109 березня 2017 року

Підготовка майбутнього педагога потребує розширення освітнього простору. Проведення навчальних занять за межами університетської аудиторії сприяє розширенню поля практичної діяльності, формуванню професійної компетентності майбутніх фахівців.

Професорсько-викладацький склад кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту розширює співробітництво з різними соціальними інституціями, зокрема Центром у справах сім’ї та жінок Деснянського району м. Києва.

09 березня 2017 року на базі цього Центру було проведено семінарське заняття з дисципліни «Психологія сім’я» на тему «Сімейні правила, традиції та розподіл ролей» для студентів ІІІ курсу спеціальності «Початкова освіта» групи ПОб-1-16-2.0д.

Заняття проведено А.А. Пасічник, кандидатом психологічних наук, старшим викладачем кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка та М.В. Тищенко, практичним психологом, арт-терапевтом, спеціалістом позитивної психотерапії, співробітником цього центру.

В обговорені актуальних питань взяли участь студенти, практичні працівники Центру та зацікавлені особи – жінки різного віку, які мають різнобічний життєвий досвід та мотивацію на проектування успішного сімейного життя.

Учасники інтерактивного семінару мали змогу поділитися досвідом та знаннями, щодо створення позитивного сімейного мікроклімату, підтримання традицій, що передаються з покоління до покоління, рольової структури сімейного життя; у перебігу заняття вони виконували психологічні вправи, спрямовані на рефлексію правил, традицій, ролей притаманних для їхніх сімей та висловлювали побажання щодо тематики наступних занять.

Дякуємо колективу Центру у справах сімї та жінок за плідну та цікаву співпрацю!

Інститут у соціальних мережах