РОЗВИВАЄМО ПРОФЕСІЙНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

02 13 2017 practik13 лютого 2017 року

Триває навчальна (психолого-педагогічна) практика студентів 2-го курсу денної форми навчання напряму підготовки «Початкова освіта». Під керівництвом викладачів кафедри педагогіки та психології (Г. О. Васьківська, Н. М. Голота, О. А. Венгловська, В. І. Дем’яненко, І. М. Новик, Є. Б. Антипін, А. В. Карнаухова) студенти наполегливо долучилися до виконання завдань практики, а саме: спостерігають уроки та виховні заходи; здійснюють діагностування психологічних особливостей молодших школярів для подальшого написання психолого-педагогічної характеристики, що є підґрунтям для розвитку професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи. 

Інститут у соціальних мережах