«Як реалізувати психолого-педагогічний супровід розвитку дитини засобами казки?»

11 08 2016 fest08 листопада 2016 року

 08 листопада 2016 року в Педагогічному інституті Університету Грінченка на базі НМЦ практичної підготовки студентів спеціальностей "Дошкільна освіта" і "Початкова освіта" відбувся методичний семінар "Міжпредметна інтеграція як умова забезпечення якості професійної підготовки майбутніх педагогів". Кафедрою педагогіки та психології проведено speed-тренінг «Як реалізувати психолого-педагогічний супровід розвитку дитини засобами казки?» (тренери: Гріньова О.М., к.пс.н., доцент, Теплюк А.А., к.пс.н.)

Присутні мали змогу оволодіти методикою складання авторської казки та її використання в освітньому процесі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу.

Інститут у соціальних мережах