Педагогічні читання

18 лютого 2016 року педагогічна спільнота України відзначає 160-річчя з Дня народження Софії Федорівни Русової, видатного педагога, просвітниці, Апостола Правди і Добра.

З цієї нагоди студенти-магістранти М. Свяженіна та Я. Матюшинець, члени історико-педагогічних студій кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту, взяли участь у роботі Міжвузівських науково-педагогічних читань «Педагогічна спадщина Софії Русової як джерело сучасної освіти» (17.02.2016), що були проведені на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

У перебігу засідання студійці презентували результати власних історико-педагогічних пошуків щодо організаційно-педагогічної діяльності С. Русової, її поглядів на проблему виховання морального ідеалу дитини тощо. Джерельною базою для узагальнень слугували матеріали, що зберігаються у фондах архівів, зокрема Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України, Державного архіву м. Києва, Педагогічного музею України.

Бажаємо студійцям подальших поступів у дослідницькій діяльності!

Педагогічні читання_...
Педагогічні читання_2016
Педагогічні читання_...
Педагогічні читання_2016

Інститут у соціальних мережах